Kancelář starosty

Kancelář starosty organizuje tiskové konference, zpracovává Orlovské noviny, spravuje obsah webových stránek a profilů města na sociálních sítích. Prostřednictvím informačních kanálů publikuje aktuální informace o životě a dění ve městě.

Hlavním zaměřením kanceláře starosty je budování dobré a pozitivní image města Orlové, a to jak směrem k občanům, tak i směrem k zaměstnancům úřadu a dalším subjektům. Tisková mluvčí a PR pracovnice spolupracují s novináři, celá kancelář starosty buduje dobré vztahy s veřejností, médii i obchodními partnery a aktivně ovlivňuje pozitivní vnímání aktivit města a městského úřadu veřejností.

Reprezentaci a propagaci města zajišťuje kancelář starosty i formou propagačních předmětů a tištěných materiálů. Kancelář starosty odpovídá za způsob prezentace, propagace a poskytování informací pomocí tradičních a elektronických médií. Dále zajišťuje zpracování obrazové kroniky, městské kroniky a ročenky, přičemž spolupracuje s několika externími pracovníky.

Kancelář starosty zajišťuje kompletní agendu Orlovských novin, a to včetně smluv, fakturace inzerce, distribuce a tisku. Kancelář starosty rovněž zodpovídá za pravidelné vysílání zpravodajsko-publicistického týdeníku Orlovské minuty, který vychází pod hlavičkou iTVO – internetové televize Orlová.

Kancelář starosty zodpovídá za plynulý a bezproblémový chod sekretariátu starosty a 2. místostarostky, včetně organizování pracovních a společenských akcí pořádaných starostou a místostarostkou. Také organizuje pietní akty a zodpovídá za jejich průběh, zajišťuje agendu životních jubileí, dárcovství krve a od 1. září 2018 rovněž agendu občanských obřadů (vítání občánků, jubilejní sňatky). Dále plní úkoly dle pokynů nadřízeného v souvislosti s činností oddělení.

Každoročně je v Orlové přivítáno cca 100 nových občánků, oceněno cca 70 dárců krve, poukázkou k životnímu jubileu odměněno cca 150 jubilantů a uspořádáno několik jubilejních sňatků, nejčastěji zlatých svateb.

Městská média, které spravuje kancelář starosty:


Datum zveřejnění/aktualizace: 15.3.2022

Zpět na výpis