Mapy
MAPY
Fotogalerie
FOTOGALERIE
Online Rezervace
ONLINE REZERVACE
Dotazy občanů
DOTAZY OBČANŮ

Odbor dopravy

18.10.2012

Odbor dopravy vykonává přenesenou působnost státní správy v oblasti dopravně-správních agend, správy dopravy a pozemních komunikací. V těchto oblastech odbor zajišťuje řešení problematiky dle vybraných, přesně specifikovaných kompetencí a pravomocí daných příslušnou legislativou.

Odbor dopravy je správním orgánem I. stupně dle zvláštních předpisů a vykonává svou působnost v územním obvodu města Orlová a v zákonem stanovených případech také v územním obvodu pověřeného obecního úřadu II.stupně, resp. obecního úřadu s rozšířenou působností III. stupně, tj. také pro město Petřvald a obec Doubrava.

Odbor dopravy dále zajišťuje ve vymezeném rozsahu také některé vybrané úkoly problematiky dopravy v samostatné působnosti – např. spolupracuje na organizaci a provozu IDS a MHD Orlová, navrhuje organizaci a regulaci hromadné dopravy osob, individuální, cyklistické a pěší dopravy, atd.

Registr vozidel:

 • zapisuje silniční vozidla do registru, vyřazuje vozidla z registru, vydává TP a osvědčení o registraci vozidla, schvaluje přestavby vozidel a tech.způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla
 • vykonává odborný dozor nad stanicemi měření emisí

Registr řidičů:

 • vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy, řidičské průkazy ES
 • vydává osvědčení profesní způsobilosti řidiče, paměťové karty řidičů
 • provádí zápisy do registru řidičů o přestupcích, trestných činech, uložených sankcích a zápisy bodů v bodovém hodnocení

Zkušební komisař:

 • uděluje příslušné řidičské oprávnění
 • vydává registraci k provozování autoškoly, schvaluje výcvikové vozidlo

Úsek přestupků:

 • projednává přestupky a jiné správní delikty proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, na úseku dopravy a silničního hospodářství, přestupky a správní delikty na úseku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Silniční správní úřad:

 • působnost ve věcech silnic II. a III. třídy ve správním obvodu Městského úřadu Orlová, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikacích na území města Orlové – stanovení dopravního značení, opatření na úseku BESIPu apod.
 • eviduje zvláštní užívání veřejného prostranství

dopravní úřad:

 • působnost pro MHD Orlová (jízdní řády,spolupráce na organizaci provozu, tarifní podmínky,ztrátovost, apod.) a pro taxislužbu ve správním obvodu Městského úřadu Orlová

Základní legislativní rámec a hlavní činnosti činností odboru dopravy tvoří:

 • zákon č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
 • zákonů(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č.56/2001 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení
 • motorových vozidel a o změnách některých zákonů), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č.247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení
 • motorových vozidel a o změnách některých zákonů), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č.250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zákon č.168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla,ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zpět na výpis
Partner projektu:
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Změna úředních hodin od 25.5.2020

Všechny budovy úřadu:

Pondělí, Středa: 8:00-11:30 a 12:30-17:00
Čtvrtek: 8:00-11:30 a 12:30-13:30
Úterý, Pátek: pouze na objednání

Pokladna:

Pondělí, Středa: 9:00-11:30 a 12:30-16:00
Úterý, Čtvrtek, Pátek: 9:00-11:30 a 12:30-13:30

Prosíme občany, aby před příchodem na úřad nadále využívali systému objednání (telefon, e-mail, objednávkový systém na webu města) či upřednostnili, pokud je to možné, písemný, elektronický (e-mail, datová schránka) nebo telefonní kontakt před kontaktem osobním.Czechpoint:

Pondělí, Středa: 8:00-11:30 a 12:30-17:00
Čtvrtek: 8:00-11:30 a 12:30-13:30
Úterý, Pátek: pouze na objednání

Podatelna:

Pondělí, Středa: 8:00-11:30 a 12:30-17:00
Úterý, Čtvrtek, Pátek 8:00-11:30 a 12:30-13:30

Vstup do hlavní budovy bude možný pouze vchodem z ulice Osvobození.