Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška města Orlová č. 2/2015, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Orlová č. 4/2010, o stanovení některých povinností při přepravě sypkých a obdobných materiálů na území města Orlové
20.4.2015

Obecně závazná vyhláška města Orlová č. 2/2015, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Orlová č. 4/2010, o stanovení některých povinností při přepravě sypkých a obdobných materiálů na území města Orlové

Obecně závazná vyhláška města Orlová č. 2/2015, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Orlová č. 4/2010, o stanovení některých povinností při přepravě sypkých a obdobných materiálů na území města Orlové... více informací  |  Připojené soubory: 1

Obecně závazná vyhláška města Orlová č. 1/2015, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Orlová č. 1/2007, kterou se zakazují některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování ovzduší
20.4.2015

Obecně závazná vyhláška města Orlová č. 1/2015, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Orlová č. 1/2007, kterou se zakazují některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování ovzduší

Obecně závazná vyhláška města Orlová č. 1/2015, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Orlová č. 1/2007, kterou se zakazují některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování ovzduší... více informací  |  Připojené soubory: 1

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Orlová č. 7/2003 o zřízení, tvorbě a použití účelového Fondu rozvoje bydlení na území města Orlová
6.3.2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Orlová č. 7/2003 o zřízení, tvorbě a použití účelového Fondu rozvoje bydlení na území města Orlová

Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Orlová č. 7/2003 o zřízení, tvorbě a použití účelového Fondu rozvoje bydlení na území města Orlová... více informací  |  Připojené soubory: 1

Obecně závazná vyhláška města Orlová č. 5/2014, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 8/2003, kterou se zřizuje Městská policie Orlová
18.12.2014

Obecně závazná vyhláška města Orlová č. 5/2014, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 8/2003, kterou se zřizuje Městská policie Orlová

Obecně závazná vyhláška města Orlová č. 5/2014, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 8/2003, kterou se zřizuje Městská policie Orlová... více informací  |  Připojené soubory: 1

Obecně závazná vyhláška města Orlové č. 1/2012, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Orlové č. 2/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému
17.7.2012

Obecně závazná vyhláška města Orlové č. 1/2012, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Orlové č. 2/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému

Obecně závazná vyhláška města Orlové č. 1/2012, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Orlové č. 2/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému... více informací  |  Připojené soubory: 1

OZV 5/2006, o závazné části změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Orlová, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 24/1994 o regulativech územního rozvoje města Orlové
9.3.2007

OZV 5/2006, o závazné části změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Orlová, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 24/1994 o regulativech územního rozvoje města Orlové

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2006o závazné části změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Orlová,kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 24/1994 o regulativech územního rozvoje města Orlové.     Zastupitelstvo města Orlová se na svém 2. zasedání, konaném dne 13. 12. 2006, usneslo, vydat podle ustanovení § 84 od... více informací  |  Připojené soubory: 1

OZV 6/2005, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 10/2003 o provedení speciální ochranné deratizace
9.1.2006

OZV 6/2005, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 10/2003 o provedení speciální ochranné deratizace

Město OrlováObecně závazná vyhláškač.  6 / 2005, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Orlové č. 10 / 2003o provedení speciální ochranné deratizace     Zastupitelstvo Města Orlové se na svém zasedání dne 2.11.2005, usnesením č. 2.11.2005 usneslo vydat na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. i) zákona 128/2000 Sb., ... více informací  |  Připojené soubory: 1

OZV 7/2005, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2001, o čistotě veřejného prostranství na území města Orlové
8.12.2005

OZV 7/2005, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2001, o čistotě veřejného prostranství na území města Orlové

M ě s t o  O r l o v á   Obecně závazná vyhláška č.7/2005,     kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška Města Orlové č. 3/2001, o čistotě veřejného prostranství na území města Orlové schválená Zastupitelstvem města Orlová dne 26.9.2001   Zastupitelstvo města Orlová se usneslo dne 2.11.2005 vydat v souladu s § 84 odst. 2 ... více informací  |  Připojené soubory: 1

OZV 2/2005, o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob
7.6.2005

OZV 2/2005, o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob

Obecně závazná vyhláška města Orlová č. 2/2005   o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob     Zastupitelstvo města Orlová se na svém zasedání dne 27.4.2005 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších... více informací  |  Připojené soubory: 1

OZV 5/2004, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2004 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v oblasti prodeje, podávání nebo konzumování alkoholických nápojů na veřejném prostranství ve městě
17.1.2005

OZV 5/2004, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2004 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v oblasti prodeje, podávání nebo konzumování alkoholických nápojů na veřejném prostranství ve městě

  M Ě S T O  O R L O V Á       Obecně závazná vyhláška č. 5/2004       kterou se zrušuje  Obecně závazná vyhláška města Orlová č.2/2004 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v oblasti prodeje, podávání nebo konzumování alkoholických nápojů na veřejném prostranství ve městě, kterou vydalo Zastupitelstvo mě... více informací  |  Připojené soubory: 1

OZV 6/2004, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 12/2003 o finančním příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v mateřských školách a školních družinách zřízených městem Orlová
10.1.2005

OZV 6/2004, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 12/2003 o finančním příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v mateřských školách a školních družinách zřízených městem Orlová

M Ě S T O   O R L O V Á   vydává   Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2004   kterou se   z r u š u j e   obecně závazná vyhláška města Orlová č.12/2003 o finančním příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v mateřských školách a školních družinách zřízených městem Orlová, vydaná zastupitelstvem města dne 29.10... více informací  |  Připojené soubory: 1

OZV 3/2004, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 9/2003, o tvorbě a použití účelového Fondu podpory podnikání na území města Orlová
6.1.2005

OZV 3/2004, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 9/2003, o tvorbě a použití účelového Fondu podpory podnikání na území města Orlová

M Ě S T O   O R L O V Á     Obecně závazná vyhláška č. 3/2004,   kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška Města Orlová č. 9/2003, o tvorbě a použití účelového Fondu podpory podnikání na území města Orlová, schválená Zastupitelstvem města Orlová dne 10. 9. 2003     Zastupitelstvo města Orlová se usneslo dne 8. 9. 2004 vy... více informací  |  Připojené soubory: 1

OZV 8/2003, o zřízení Městské policie Orlová a vyhlášení jejího statutu
12.1.2004

OZV 8/2003, o zřízení Městské policie Orlová a vyhlášení jejího statutu

Město Orlová   Obecně závazná vyhláška č.  8/2003     Zastupitelstvo Města  Orlové vydává v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. s) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a § 1 zákona ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění, tuto obecně závaznou   v y h l á š k u kterou se z... více informací  |  Připojené soubory: 1

OZV 4/2003, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č.17/1994 o evidenčním číslování garáží, samostatně stojících zemědělských staveb a staveb pro individuální rekreaci na území města Orlová
12.1.2004

OZV 4/2003, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č.17/1994 o evidenčním číslování garáží, samostatně stojících zemědělských staveb a staveb pro individuální rekreaci na území města Orlová

    OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA   MĚSTO ORLOVÁ   Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší obecně závazná vyhláška Města Orlová č. 17/1994 o evidenčním číslování garáží, samostatně stojících zemědělských staveb a staveb pro individuální  rekreaci na území města Orlová.     Zastupitelstvo města Orlová se usneslo dne 5.2.20... více informací  |  Připojené soubory: 1

OZV 3/2003, požární řád města orlové
12.1.2004

OZV 3/2003, požární řád města orlové

  Město Orlová   Obecně závazná vyhláška   POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA ORLOVÉ   Zastupitelstvo města Orlová dle ustanovení  § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozděj... více informací  |  Připojené soubory: 1

OZV 1/2003, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/1999 o vymezení místních komunikací nebo jejich úseků k stání silničního vozidla za sjednanou cenu
12.1.2004

OZV 1/2003, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/1999 o vymezení místních komunikací nebo jejich úseků k stání silničního vozidla za sjednanou cenu

Obecně závazná vyhláška   M Ě S T O   O R L O V Á     Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/99 o vymezení místních komunikací nebo jejich úseků k stání silničního vozidla za sjednanou cenu.       Zastupitelstvo města Orlová se usneslo dne 5.2. 2003 vydat v souladu s § 84 odst. (2)  ... více informací  |  Připojené soubory: 1

OZV 7/2002, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška Města Orlová o příspěvku rodičů dětí nebo jiných zákonných zástupců na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školních družin a školních klubů
12.1.2004

OZV 7/2002, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška Města Orlová o příspěvku rodičů dětí nebo jiných zákonných zástupců na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školních družin a školních klubů

M Ě S T O  O R L O V Á       Obecně závazná vyhláška     kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška Města Orlová o příspěvku rodičů dětí nebo jiných zákonných zástupců na částečnou úhradu neinvestičních nákladů, školních družin a školních klubů, kterou vydalo Městské zastupitelstvo v Orlové dne 16.9.1993   Zastupitelstvo... více informací  |  Připojené soubory: 1

OZV 1/2002, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2000 o nabývání a užívání znaku a praporu města
12.1.2004

OZV 1/2002, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2000 o nabývání a užívání znaku a praporu města

      MĚSTO  ORLOVÁ         Obecně závazná vyhláška,   kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška Města Orlová č. 1/2000 o nabývání a užívání znaku a praporu města, schválená Městským zastupitelstvem v Orlové dne 2.2.2000         Zastupitelstvo města Orlová se usneslo dne  13.2.2002 vydat v souladu s § 84 odst. 2 p... více informací  |  Připojené soubory: 1

OZV 5/2000, stanovení koeficientu daně z nemovitostí
9.1.2004

OZV 5/2000, stanovení koeficientu daně z nemovitostí

5/2000   Městský úřad Orlová   Obecně závazná vyhlášky č. 5/2000, stanovení koeficientu daně z nemovitostí   Městská rada v Orlové se na svém zasedání dne 14. 7. 2000 usnesla vydat podle § 6 odst. 4, písm. b) a § 11 odst. 3, písm. a ) a b) zákona č. 338/2000 Sb. , o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, tuto o... více informací  |  Připojené soubory: 1

OZV 7/1999, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška k upevňování veřejného pořádku
9.1.2004

OZV 7/1999, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška k upevňování veřejného pořádku

  MĚSTO  ORLOVÁ       Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška k upevňování veřejného pořádku schválená městským zastupitelstvem dne 17.6.1998       Městské zastupitelstvo Orlová se usneslo dne 8.12.1999 vydat v souladu s § 14 odst. 1 písm. i) a § 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/1990 Sb., o ... více informací  |  Připojené soubory: 1

OZV 24/1994 o regulativech územního rozvoje
9.1.2004

OZV 24/1994 o regulativech územního rozvoje

... více informací  |  Připojené soubory: 1

Strana: 1 2