Nařízení obce 5/2002, kterým se zrušují obecně závazné vyhlášky 8/99 a 8/98

Nařízení  obce

 

M Ě S T O   O R L O V Á

 

Nařízení obce, kterým se zrušují obecně závazné vyhlášky

 

1.        OZV č. 8/99, kterou se stanoví zóny s omezením provozu zdrojů znečišťování, zvláštní požadavky na druh paliva pro malé zdroje znečišťování a výše poplatků provozovatelů malých zdrojů znečišťování

a

2.        OZV č. 8/98, o prodeji alkoholických nápojů

 

Rada města Orlová se usnesla dne 18.12. 2002 vydat v souladu s § 102 odst. (2)  písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků, toto nařízení obce :

 

§ 1

 

Zrušují se obecně závazné vyhlášky :

1.        OZV č. 8/99, kterou se stanoví zóny s omezením provozu zdrojů znečišťování, zvláštní požadavky na druh paliva pro malé zdroje znečišťování a výše poplatků provozovatelů malých zdrojů znečišťování schválená městskou radou dne 17. 12. 1999.

2.        OZV č. 8/98, o prodeji alkoholických nápojů schválená městskou radou  dne 7. 10. 1998.

 

§ 2

 

Toto nařízení obce nabývá účinnosti 15 dnem následujícím po dni vyhlášení.

 

 

 

 

JUDr. Vladimír Farana                                                 PaedDr. Radislav Mojžíšek
Starosta města Orlové                                                Místostarosta města OrlovéPřipojené dokumenty:

Dokument ke stažení DOC [25KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 14.1.2004

Zpět na výpis