Nařízení obce 1/2001, o koeficientu růstu nájemného z bytu

M ě s t o    O r l o v á

 

Nařízení obce

o koeficientu růstu nájemného z bytu

 

Rada města Orlová se usnesla dne 4. dubna  2001 vydat v souladu s ustanovením § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) toto nařízení obce.

Koeficient růstu nájemného z bytu  - Ki - podle § 5a) odst. 4 vyhlášky Ministerstva financi ČR čís. 176/1993 Sb. o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění vyhlášky MF č. 30/1995 Sb., vyhlášky MF č.  274/1995 Sb., vyhlášky MF č. 86/1997 Sb.a vyhlášky MF č. 41/1999 Sb.

 

činí pro období  od 1. 7. 2001 do 31. 12. 2001

 

1,04

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dne 1. července 2001.

 

 

 

 

 

 

Ing. Bohumír Bobák                                                              PaedDr. Radislav Mojžíšek

       starosta                                                                                   zástupce starosty

 Připojené dokumenty:

Dokument ke stažení DOC [21.5KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 13.1.2004

Zpět na výpis