Nařízení obce 3/2007, kterým se vymezují místní komunikace a jejich úseky v obytné zóně, které nelze užít ke stání nákladního vozidla nebo jízdní soupravy

Nařízení obce Orlová

č.3/2007

kterým se vymezují místní komunikace a jejich úseky v obytné zóně, které nelze užít ke stání nákladního vozidla nebo jízdní soupravy

Rada města Orlová se na svém jednání dne 25.7.2007 usnesla vydat podle § 102, odst. 2, písm. d) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 39 , odst. (6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení obce :

 

 

Článek 1

Vymezení místních komunikací

 

Místní komunikace a jejich úseky v obytné zóně, které nelze užít ke stání nákladního vozidla nebo jízdní soupravy, jsou vymezeny v příloze k tomuto nařízení.

 

Článek 2

Kontrola a sankce

 

(1)               Kontrolou dodržování tohoto nařízení obce je pověřena Městská policie Orlová a Policie České republiky.

 

(2)               Porušení tohoto nařízení obce je přestupkem podle zák. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

Článek 3

Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se Nařízení Města Orlová č. 2/2007 , kterým se vymezují místní komunikace a jejich úseky v obytné zóně, které nelze užít ke stání nákladního vozidla nebo jízdní soupravy, vydané Radou města Orlová dne 25.4.2007.

 

 

Článek 4

Účinnost

 

Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem po vyhlášení.

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Michalík                                                                 PaedDr. Radislav  Mojžíšek

        starosta                                                                                     místostarosta

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne :

 

 

Sejmuto z úřední desky dne :

Příloha k nařízení obce Orlová č. 3/2007, kterým se vymezují úseky místních komunikací a jejich úseky v obytné zóně, které nelze užít ke stání nákladního vozidla nebo jízdní soupravy

 

 

 

Místní komunikace a jejich úseky v obytné zóně, které nelze užít ke stání nákladního vozidla nebo jízdní soupravy

 

Stavební etapa

Název místní komunikace

Stručný popis vymezující místní komunikace nebo její úsek

I. etapa

Ul. Kpt. Jaroše (obytná zóna)

Parkoviště podél domů čp.: 

753 - 756, 757 - 760, 767 - 770,     773 - 776, 779 - 782, 789 a 790,

stání podél ul. Kpt. Jaroše

II. etapa

Ul. Osvobození (obytná zóna)

Parkoviště podél domů čp.:

834 - 841, 823 - 826, 819 - 820, 874 - 879, 882 - 888, před budovou MěÚ, u obch. střediska  Starý prior (828), u obch. střediska Morava (808), u Letního kina, pod Domem kultury

 

Ul. Lesní (obytná zóna)

Parkoviště podél domů čp. 815 - 818, 801 - 803, u domu 803

 

Ul. Květinová (obytná zóna)

U domů čp. 881 - 883 a 892 - 896

III. etapa

Ul. U Kapličky (obytná zóna)

Parkoviště u domu čp. 967 - 972

 

Ul. Okružní (obytná zóna)

Parkoviště u domu čp. 933, 931 - 932, 934 - 938, 922 - 925,  920 - 921, 904 a 905, u Trestlesu

 

Ul. Energetiků (obytná zóna)

Parkoviště u domu čp. 942

IV. etapa

Ul. Ke Studánce (obytná zóna)

Parkoviště u domu čp. :

1028 -1029, 1030 -1031, 1039 - 1044, 1048 - 1049,

u rest. Studánka

 

Tř. Masarykova (obytná zóna)

Parkoviště u domu čp. 1016 -1021, 1025

V. etapa

Ul. F. S. Tůmy (obytná zóna)

Parkoviště u Billy, u rest. Atom

Parkoviště u domu čp.:

1202 - 1203, 1204 - 1208, 1210 -1212, 1214 - 1215, 1222 - 1223, 1239 -1245, 1236 a 1238

 

Ul. K. Dvořáčka (obytná zóna)

Parkoviště u  domu čp. 1216 a 1220 - 1221, 1218 - 1219

 

Ul. Na Výsluní (obytná zóna)

Parkoviště Na Výsluní (souběžně s ul. 17. listopadu) a u domu čp. 1277 - 1281, 1274 - 1276

 

Ul. 1. máje (obytná zóna)

Parkoviště u domu čp. 1270, 1271 - 1273

 

Ul. Adamusova (obytná zóna)

Parkoviště u domu čp.:

1247 -1248, 1250 -1251, 1251 - 1253, 1254, 1264, 1262 - 1263, 1259 - 1261

 

Ul. Dětmarovická (obytná zóna)

Parkoviště pod RD čp. 1062

Parkoviště podél domu čp. 1247, 1256 - 1259,  1270 a 1281

 

 

 

 

 

 

 

 Připojené dokumenty:

Dokument ke stažení DOC [49KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 15.8.2007

Zpět na výpis