Nařízení obce Orlová č. 3/2005, kterým se zrušuje nařízení obce č.2/2002- Domovní řád

Nařízení obce Orlová

 

č. 3/2005,

kterým se zrušuje nařízení obce č.2/2002- Domovní řád

 

 

 

 

Rada města Orlová se  usnesla dne 6.10.2005 vydat v souladu s § 102, odst.2 písm. d) zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a doplňků, toto nařízení obce:

 

 

 

§ 1

 

 

Zrušuje se Nařízení Města Orlová č. 2/2002 Města Orlová schválený Radou města Orlové dne 26.06.2002.

 

 

 

 

§ 2

 

Toto nařízení obce nabývá účinnosti k 31.12.2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

JUDr.Vladimír Farana                                       PaedDr. Radislav Mojžíšek

            starosta                                                           místostarosta

 

 

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 9.1.2006

Zpět na výpis