Nařízení obce

Nařízení města Orlová č. 2/2017 "Tržní řád"
20.9.2017

Nařízení města Orlová č. 2/2017 "Tržní řád"

... více informací  |  Připojené soubory: 1

Nařízení obce Orlová č. 1/2016 - Záměr zadání LHO (lesních hospodářských osnov)
1.8.2016

Nařízení obce Orlová č. 1/2016 - Záměr zadání LHO (lesních hospodářských osnov)

Nařízení obce Orlová č. 1/2016 - Záměr zadání LHO (lesních hospodářských osnov)... více informací  |  Připojené soubory: 1

Nařízení obce 3/2007, kterým se vymezují místní komunikace a jejich úseky v obytné zóně, které nelze užít ke stání nákladního vozidla nebo jízdní soupravy
15.8.2007

Nařízení obce 3/2007, kterým se vymezují místní komunikace a jejich úseky v obytné zóně, které nelze užít ke stání nákladního vozidla nebo jízdní soupravy

Nařízení obce Orlová č.3/2007 kterým se vymezují místní komunikace a jejich úseky v obytné zóně, které nelze užít ke stání nákladního vozidla nebo jízdní soupravy Rada města Orlová se na svém jednání dne 25.7.2007 usnesla vydat podle § 102, odst. 2, písm. d) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v soul... více informací  |  Připojené soubory: 1

Nařízení obce 1/2006, záměr zadání LHO (lesních hospodářských osnov)
5.6.2006

Nařízení obce 1/2006, záměr zadání LHO (lesních hospodářských osnov)

Nařízení obce Orlováč. 1/2006Záměr zadání LHO (lesních hospodářských osnov)   Rada města Orlové usnesením č.2309/79 ze dne 18.5. 2006 vydává podle ust. 25 odst. 2   zákona č. 289/1995 Sb., o lesích  a o změně a doplnění některých zákonů ( lesní zákon ), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen ”lesní zákon”) , v souladu s ust. ... více informací  |  Připojené soubory: 1

Nařízení obce Orlová č. 3/2005, kterým se zrušuje nařízení obce č.2/2002- Domovní řád
9.1.2006

Nařízení obce Orlová č. 3/2005, kterým se zrušuje nařízení obce č.2/2002- Domovní řád

Nařízení obce Orlová   č. 3/2005, kterým se zrušuje nařízení obce č.2/2002- Domovní řád         Rada města Orlová se  usnesla dne 6.10.2005 vydat v souladu s § 102, odst.2 písm. d) zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a doplňků, toto nařízení obce:       § 1     Zrušuje se Nařízení Města O... více informací

Nařízení obce 2/2005, kterým se zrušuje nařízení obce č. 1/2002 - Řád veřejného pohřebiště města Orlová
9.1.2006

Nařízení obce 2/2005, kterým se zrušuje nařízení obce č. 1/2002 - Řád veřejného pohřebiště města Orlová

Nařízení obce   M ě s t o    O r l o v á           nařízení obce č. 2/2005, kterým se zrušuje nařízení obceč.1/2002- Řád veřejného pohřebiště Města Orlová         Rada města Orlová se  usnesla dne  06.10.2005 vydat v souladu s § 102, odst.2 písm. d) zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a doplňků,... více informací  |  Připojené soubory: 1

Nařízení obce 5/2002, kterým se zrušují obecně závazné vyhlášky 8/99 a 8/98
14.1.2004

Nařízení obce 5/2002, kterým se zrušují obecně závazné vyhlášky 8/99 a 8/98

Nařízení  obce   M Ě S T O   O R L O V Á   Nařízení obce, kterým se zrušují obecně závazné vyhlášky   1.        OZV č. 8/99, kterou se stanoví zóny s omezením provozu zdrojů znečišťování, zvláštní požadavky na druh paliva pro malé zdroje znečišťování a výše poplatků provozovatelů malých zdrojů znečišťovánía 2.        OZV ... více informací  |  Připojené soubory: 1

Nařízení obce 1/2001, o koeficientu růstu nájemného z bytu
13.1.2004

Nařízení obce 1/2001, o koeficientu růstu nájemného z bytu

M ě s t o    O r l o v á   Nařízení obce o koeficientu růstu nájemného z bytu   Rada města Orlová se usnesla dne 4. dubna  2001 vydat v souladu s ustanovením § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) toto nařízení obce. Koeficient růstu nájemného z bytu  - Ki - podle § 5a) odst. 4 vyhl... více informací  |  Připojené soubory: 1