Zaměstnanci MěÚ Orlová

    
    

Městský úřad Orlová

Osvobození 796,
735 14  Orlová 4

Odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad

Bednářová Silvie, Mgr.
vedoucí odboru
596 581 128silvie.bednarova@muor.cz
Borová Mária
úřední deska, ztráty a nálezy
596 581 129maria.borova@muor.cz
Bukovská Jana, Bc.
CzechPoint, živnostenská registrace
596 581 473jana.bukovska@muor.cz
Floriánová Eliška, Bc.
vedoucí oddělení živnostenského úřadu a občanskosprávních agend
596 581 422eliska.florianova@muor.cz
Havlíčková Lenka, Bc.
centrální registr obyvatel
596 581 237lenka.havlickova@muor.cz
Jordánová Renáta
informace, správce pošty
596 581 111renata.jordanova@muor.cz
Juhász Jakub, Ing.
živnostenská kontrola
596 581 475jakub.juhasz@muor.cz
Kortiš Patrik, Bc.
živnostenská kontrola
596 581 459patrik.kortis@muor.cz
Korunová Dagmar
archivní a spisová služba
596 581 149dagmar.korunova@muor.cz
Lindertová Irena
matrika
596 581 238irena.lindertova@muor.cz
Majzlíková Gabriela, Bc.
CzechPoint, živnostenská registrace
596 581 473gabriela.majzlikova@muor.cz
Marmolová Jana
občanské průkazy a cestovní doklady
596 581 227jana.marmolova@muor.cz
Miklósyová Renata
občanské průkazy a cestovní doklady
596 581 254renata.miklosyova@muor.cz
Mrusková Lenka
občanské průkazy a cestovní doklady
596 581 255lenka.mruskova@muor.cz
Pěntková Lenka
evidence obyvatel
596 581 239lenka.pentkova@muor.cz
Plívová Margit
ekonom odboru, sociální pohřby, zástup OP a CD
596 581 241margit.plivova@muor.cz
Polášková Pavla
podatelna
596 581 169pavla.polaskova@muor.cz
Salamonová Alena
matrika
596 581 220alena.salamonova@muor.cz
Štebelová Kateřina
evidence obyvatel
596 581 239katerina.stebelova@muor.cz