Zaměstnanci MěÚ Orlová

    
    

Městský úřad Orlová

Osvobození 796,
735 14  Orlová 4

Odbor rozvoje a investic

Szotkowská Martina, Ing.
vedoucí odboru
596 581 421martina.szotkowska@muor.cz
Baranová Radka
ekonom odboru
596 581 436radka.baranova@muor.cz
Ferencová Rozálie, Ing. arch.
realizace investičních akcí
596 581 145rozalie.ferencova@muor.cz
Ganovská Dominika, Bc.
dotace
596 581 145dominika.ganovska@muor.cz
Grúber Aleš, Bc.
vedoucí oddělení územního plánování a rozvoje, Smart City
596 581 322ales.gruber@muor.cz
Hajtmanová Kateřina, Ing.
příprava investičních akcí
596 581 437katerina.hajtmanova@muor.cz
Kasanová Alena, Ing.
vedoucí úseku přípravy a realizace investic
596 581 439alena.kasanova@muor.cz
Kulová Lenka, Bc.
územně analytické podklady
596 581 301lenka.kulova@muor.cz
Ochodková Pavla, Mgr.
příprava investičních akcí
596 581 437pavla.ochodkova@muor.cz
Potyš Patrik, Mgr.
územní plánování, vyjádření
596 581 301patrik.potys@muor.cz
Ptoszková Iveta, Ing.
realizace investičních akcí
596 581 433iveta.ptoszkova@muor.cz
Staniczková Pavlína, Bc.
dotace a rozvoj
596 581 424pavlina.staniczkova@muor.cz
Stavařová Tereza, Ing.
příprava investičních akcí
596 581 438tereza.stavarova@muor.cz
Aksamítová Stela, Mgr.
Smart City
596 581 153stela.aksamitova@muor.cz
Tokoš Stanislav, Bc.
specialista GIS
596 581 155stanislav.tokos@muor.cz
Wojaczková Petra
dotace, rozpočet
596 581 434petra.wojaczkova@muor.cz