Zaměstnanci MěÚ Orlová

    
    

Městský úřad Orlová

Osvobození 796,
735 14  Orlová 4

Tajemník

Matušek Radomír, Ing. , MBA
tajemník MěÚ Orlová
596 581 247radomir.matusek@muor.cz
Badura Radek, Mgr.
vedoucí oddělení informatiky, správce sítě
596 581 299radek.badura@muor.cz
Boráková Anna, Ing.
referent pro správu osobních údajů
596 581 174anna.borakova@muor.cz
Brožová Jaromíra
agenda ZM a RM, informace podle zák.106
596 581 240jaromira.brozova@muor.cz
Filzák Lukáš, Bc.
informatik
596 581 345lukas.filzak@muor.cz
Gruščíková Miroslava, Ing.
mzdová účetní
596 581 224miroslava.gruscikova@muor.cz
Hejhalová Tereza, Bc.
krizové řízení, BOZP, PO, CO
596 581 251tereza.hejhalova@muor.cz
Koběrská Zdeňka, Mgr.
agenda RM a ZM, BOZP
596 581 149zdenka.koberska@muor.cz
Opacká Elžbieta
mzdová účetní
596 581 152elzbieta.opacka@muor.cz
Salamon Tomáš, Ing.
správce informačních systémů
596 581 234tomas.salamon@muor.cz
Schimke Viera
ekonom odboru
596 581 127viera.schimke@muor.cz
Skládaná Jana
asistentka tajemníka a 1. místostarosty, objednávky vzdělávání
596 581 244jana.skladana@muor.cz
Ullrich Petr, Ing.
vedoucí kanceláře tajemníka
596 581 240petr.ullrich@muor.cz
Vaňková Dagmar, Bc.
personalistika
596 581 225dagmar.vankova@muor.cz