Zaměstnanci MěÚ Orlová

    
    

Městský úřad Orlová

Osvobození 796,
735 14  Orlová 4

Kancelář starosty

Mravcová Jana
vedoucí kanceláře starosty
596 581 245jana.mravcova@muor.cz
Ožanová Petra, DiS.
asistentka starosty, vítání občánků
596 581 248petra.ozanova@muor.cz
Cibulková Nataša, Mgr.
tisková mluvčí, Orlovské noviny
596 581 142natasa.cibulkova@muor.cz
Štrejlová Sandra, Bc.
pracovník vztahů k veřejnosti, Ročenka města Orlová
596 581 141sandra.strejlova@muor.cz
Szturcová Monika
ekonom oddělení, inzerce a distribuce Orlovských novin
596 581 340monika.szturcova@muor.cz