Zaměstnanci MěÚ Orlová

    
    

Městský úřad Orlová

Osvobození 796,
735 14  Orlová 4

Odbor správy majetku a hospodařské správy

Bill Milan, Ing.
vedoucí odboru
596 581 319milan.bill@muor.cz
Badurová Beata
věcná břemena, nájmy z pozemků
596 581 343beata.badurova@muor.cz
Brzezny Petr
referent energií
596 581 151petr.brzezny@muor.cz
Dudková Lenka, Ing.
vedoucí oddělení, evidence majetku
596 581 335lenka.dudkova@muor.cz
Giecková Martina
údržba dětských hřišť a sportovišť, správa a údržba hřbitova, dešťová kanalizace
596 581 300martina.gieckova@muor.cz
Kaczorová Blanka
evidence žádostí o byt, licitace, zprostředkování veř. prosp. prací, nájmy parkovacích míst v PO č.1
596 581 325blanka.kaczorova@muor.cz
Maleňáková Irena
nájem bytů
596 581 311irena.malenakova@muor.cz
Nitschová Denisa, Ing.
vedoucí oddělení, odpadové hospodářství - komunální odpad, sběrné dvory
596 581 329denisa.nitschova@muor.cz
Nosková Kateřina
správa bytů a budov
596 581 226katerina.noskova@muor.cz
Novotný Tomáš, Ing.
Veřejné osvětlení, splašková kanalizace, varovný a informační systém
596 581 330tomas.novotny@muor.cz
Oraveczová Lenka, Bc.
autoprovoz, sklad kancelářských potřeb
596 581 221lenka.oraveczova@muor.cz
Paková Karin
správa a údržba městského mobiliáře, čistota města
596 581 323karin.pakova@muor.cz
Ponížilová Klára
evidence a převody pozemků
596 581 318klara.ponizilova@muor.cz
Prátová Kristina, Ing.
údržba zeleně, dopravní značení
596 581 329kristina.pratova@muor.cz
Salawová Marta
ekonom odboru
596 581 324marta.salawova@muor.cz
Šebestová Radka
ekonom odboru
596 581 326radka.sebestova@muor.cz
Stiborová Renáta
správa bytů a budov
596 581 365renata.stiborova@muor.cz
Štibrochová Šárka, Ing.
vedoucí oddělení hospodářské, správa bytů a budov
596 581 242sarka.stibrochova@muor.cz
Telařík Libor, Mgr.
správa a údržba chodníků a komunikací
596 581 330libor.telarik@muor.cz
Trzaskaliková Regina
ekonom odboru
596 581 324regina.trzaskalikova@muor.cz
Venglářová Hana
nájem nebytových prostorů
596 581 346hana.venglarova@muor.cz
Zielinská Petra, Bc.
evidence majetku, škodní události
596 581 335petra.zielinska@muor.cz