Mapy
MAPY
Fotogalerie
FOTOGALERIE
Online Rezervace
ONLINE REZERVACE
Dotazy občanů
DOTAZY OBČANŮ

Zaměstnanci MěÚ Orlová

         

Městský úřad Orlová

Osvobození 796,
735 14  Orlová 4

Odbor městských financí a školství
Machyňáková Ivana, Bc.
vedoucí oddělení účtárny
596 581 332ivana.machynakova@muor.cz
Slavíková Petra, Ing.
vedoucí odboru
596 581 315petra.slavikova@muor.cz
Fricová Alena
výherní hrací přístroje, kultura, dotace
596 581 316alena.fricova@muor.cz
Goszij Michaela, Dis.
referent školství
596 581 333michaela.goszij@muor.cz
Kocíková Andrea
účetní - hlavní pokladna
596 581 233andrea.kocikova@muor.cz
Krůlová Jaroslava
účetní - přijmy
596 581 331jaroslava.krulova@muor.cz
Kucharczyková Pavlína, Ing.
vedoucí oddělení školských a příspěvkových organizací
596 581 317pavlina.kucharczykova@muor.cz
Kulpová Martina, Ing.
rozpočet města
596 581 350martina.kulpova@muor.cz
Kulpová Veronika, Bc.
účetní - dotace
596 581 202veronika.kulpova@muor.cz
Matúšová Ivana
účetní - příjmy
596 581 331ivana.matusova@muor.cz
Podzemná Lenka
fond podpory bydlení a jiné fondy
596 581 309lenka.podzemna@muor.cz
Šelongová Marcela, Mgr.
majetková správa škol
596 581 313marcela.selongova@muor.cz
Siekiera Tomáš, Bc.
sport, dotace, zdravé město
596 581 360tomas.siekiera@muor.cz
Šnapková Ludmila
účetní - dotace, referent školství
596 581 202ludmila.snapkova@muor.cz
Sniegoňová Ivana, Ing.
ekonom odboru
596 581 314ivana.sniegonova@muor.cz
Tomancová Monika
platební styk s bankou
596 581 321monika.tomancova@muor.cz
Wzientková Romana
účetní - výdaje
596 581 320romana.wzientkova@muor.cz

Odbor rozvoje a investic
Szotkowská Martina, Ing.
vedoucí odboru
596 581 421martina.szotkowska@muor.cz
Baranová Radka
ekonom odboru
596 581 436radka.baranova@muor.cz
Ganovská Dominika, Bc.
strategické plánování
596 581 145dominika.ganovska@muor.cz
Kasanová Alena, Ing.
realizace investičních akcí
596 581 439alena.kasanova@muor.cz
Plášková Jolana, Ing.
realizace investičních akcí
596 581 433jolana.plaskova@muor.cz
Scholzová Vladimíra, Ing.
příprava investičních akcí
596 581 438vladimira.scholzova@muor.cz
Staniczková Pavlína, Bc.
dotace a rozvoj
596 581 424pavlina.staniczkova@muor.cz
Štěrbová Renáta
příprava investičních akcí
596 581 437renata.sterbova@muor.cz
Kolenčíková Kateřina
realizace investičních akcí
596 581 145katerina.kolencikova@muor.cz
Wojaczková Petra
dotace a rozvoj
596 581 434petra.wojaczkova@muor.cz

Vedení města
Chlubna Miroslav, Mgr.
starosta města
596 581 249miroslav.chlubna@muor.cz
Koláček Miroslav
1. místostarosta města
596 581 246miroslav.kolacek@muor.cz
Kubalová Naděžda, Bc.
2. místostarostka města
596 581 126nadezda.kubalova@muor.cz

Právní odbor
Brňovják Václav, Mgr.
Vedoucí odboru
596 581 222vaclav.brnovjak@muor.cz
Babušková Andrea
vymáhání pohledávek z přestupků
596 581 228andrea.babuskova@muor.cz
Buchtová Dominika, Bc.
evidence a správa místního poplatku za komunální odpad
596 581 217dominika.buchtova@muor.cz
Buchtová Jaroslava, Ing.
evidence a správa poplatků ze psů, ze vstupného a z ubytovací kapacity
596 581 218jaroslava.buchtova@muor.cz
Habdasová Kateřina, Bc.
rozpočet, potvrzení o bezdlužnosti, pokutové bloky, vymáhání pohledávek z přestupků
596 581 328katerina.habdasova@muor.cz
Haroková Simona, Bc.
správa místních poplatků a vymáhání pohledávek
596 581 150simona.harokova@muor.cz
Laskovská Pavla, Bc.
vymáhání pohledávek - byty, nebytové prostory
596 581 312pavla.laskovska@muor.cz
Mašlaňová Dagmar
vymáhání pohledávek z přestupků
596 581 147dagmar.maslanova@muor.cz
Matyášová Kateřina
exekuční vymáhání pohledávek za komunální odpad, ze psů
596 581 371katerina.matyasova@muor.cz
Mišíková Tereza, Bc.
exekuční vymáhání pohledávek za komunální odpad, ze psů
596 581 146tereza.misikova@muor.cz
Niessner Luboš, Mgr.
právní služby
596 581 125lubos.niessner@muor.cz
Richterová Lenka
stížnosti, podání, petice
596 581 370lenka.richterova@muor.cz
Zdebská Dagmar
vymáhání pohledávek - byty, nebytové prostory
596 581 219dagmar.zdebska@muor.cz

Útvar interního auditu
Jahůdková Iveta, Ing.
interní auditorka
596 581 236iveta.jahudkova@muor.cz

Odbor správy majetku a hospodařské správy
Bill Milan, Ing.
vedoucí odboru
596 581 319milan.bill@muor.cz
Badurová Beata
věcná břemena, nájmy z pozemků
596 581 343beata.badurova@muor.cz
Dudková Lenka, Ing.
vedoucí oddělení, evidence majetku
596 581 335lenka.dudkova@muor.cz
Giecková Martina
údržba dětských hřišť a sportovišť, správa a údržba hřbitova, dešťová kanalizace
596 581 300martina.gieckova@muor.cz
Kaczorová Blanka
evidence žádostí o byt, zprostředkování veř. prosp. prací, nájmy parkovacích míst v PO č.1
596 581 325blanka.kaczorova@muor.cz
Kollárová Lucie, Ing.
údržba zeleně, dopravní značení
596 581 329lucie.kollarova@muor.cz
Maleňáková Irena
nájem bytů
596 581 311irena.malenakova@muor.cz
Nitschová Denisa, Ing.
vedoucí oddělení, odpadové hospodářství - komunální odpad, sběrné dvory
596 581 329denisa.nitschova@muor.cz
Nosková Kateřina
správa bytů a budov
596 581 226katerina.noskova@muor.cz
Oraveczová Lenka, Bc.
autoprovoz, sklad kancelářských potřeb
596 581 221lenka.oraveczova@muor.cz
Paková Karin
správa a údržba městského mobiliáře, čistota města
596 581 323karin.pakova@muor.cz
Ponížilová Klára
evidence a převody pozemků
596 581 318klara.ponizilova@muor.cz
Salawová Marta
ekonom odboru
596 581 324marta.salawova@muor.cz
Šebestová Radka
ekonom odboru
596 581 326radka.sebestova@muor.cz
Stiborová Renáta
správa bytů a budov
596 581 365renata.stiborova@muor.cz
Štibrochová Šárka, Ing.
vedoucí oddělení hospodářské, správa bytů a budov
596 581 242sarka.stibrochova@muor.cz
Siekierová Marcela, Ing.
autoprovoz
596 581 221marcela.siekierova@muor.cz
Trzaskaliková Regina
ekonom odboru
596 581 324regina.trzaskalikova@muor.cz
Valový Lukáš, Ing.
správa a údržba veřejného osvětlení, hospodaření s energiemi, splašková kanalizace
596 581 330lukas.valovy@muor.cz
Venglař Radim
správa a údržba chodníků a komunikací
596 581 330radim.venglar@muor.cz
Venglářová Hana
nájem nebytových prostorů
596 581 346hana.venglarova@muor.cz
Zielinská Petra, Bc.
evidence majetku, škodní události
596 581 335petra.zielinska@muor.cz

Odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad
Bednářová Silvie, Mgr.
vedoucí odboru
596 581 128silvie.bednarova@muor.cz
Borová Mária
úřední deska, ztráty a nálezy
596 581 129maria.borova@muor.cz
Bukovská Jana, Bc.
CzechPoint, živnostenská registrace
596 581 473jana.bukovska@muor.cz
Floriánová Eliška, Bc.
vedoucí oddělení živnostenského úřadu a občanskosprávních agend
596 581 422eliska.florianova@muor.cz
Havlíčková Lenka, Bc.
centrální registr obyvatel
596 581 237lenka.havlickova@muor.cz
Jordánová Renáta
informace, správce pošty
596 581 111renata.jordanova@muor.cz
Kortiš Patrik, Bc.
živnostenská kontrola
596 581 459patrik.kortis@muor.cz
Korunová Dagmar
archivní a spisová služba
596 581 149dagmar.korunova@muor.cz
Lindertová Irena
matrika
596 581 238irena.lindertova@muor.cz
Majzlíková Gabriela, BC.
CzechPoint, živnostenská registrace
596 581 473gabriela.majzlikova@muor.cz
Marmolová Jana
občanské průkazy a cestovní doklady
596 581 227jana.marmolova@muor.cz
Miklósyová Renata
občanské průkazy a cestovní doklady
596 581 254renata.miklosyova@muor.cz
Mrusková Lenka
občanské průkazy a cestovní doklady
596 581 255lenka.mruskova@muor.cz
Pěntková Lenka
evidence obyvatel
596 581 239lenka.pentkova@muor.cz
Plívová Margit
ekonom odboru, sociální pohřby, zástup OP a CD
596 581 241margit.plivova@muor.cz
Polášková Pavla
podatelna
596 581 169pavla.polaskova@muor.cz
Salamon Tomáš, Ing.
živnostenská kontrola
596 581 475tomas.salamon@muor.cz
Salamonová Alena
matrika
596 581 220alena.salamonova@muor.cz
Štebelová Kateřina
evidence obyvatel
596 581 239katerina.stebelova@muor.cz

Kancelář starosty
Mravcová Jana
vedoucí kanceláře starosty
596 581 245jana.mravcova@muor.cz
Ožanová Petra, DiS.
asistentka starosty, vítání občánků
596 581 248petra.ozanova@muor.cz
Cibulková Nataša, Mgr.
tisková mluvčí, Orlovské noviny
596 581 142natasa.cibulkova@muor.cz
Szturcová Monika
ekonom oddělení, inzerce a distribuce Orlovských novin
596 581 340monika.szturcova@muor.cz
Vargová Andrea, Ing.
pracovník vztahů k veřejnosti, Ročenka města Orlová
596 581 340andrea.vargova@muor.cz

Tajemník
Matušek Radomír, Ing. , MBA
tajemník MěÚ Orlová
596 581 247radomir.matusek@muor.cz
Badura Radek, Mgr.
vedoucí oddělení informatiky, správce PC sítě
596 581 299radek.badura@muor.cz
Brožová Jaromíra
agenda ZM a RM, informace podle zák.106
596 581 240jaromira.brozova@muor.cz
Filzák Lukáš, Bc.
informatik
596 581 345lukas.filzak@muor.cz
Gruščíková Miroslava, Ing.
mzdová účetní
596 581 224miroslava.gruscikova@muor.cz
Gurányiová Kateřina, Ing.
správce informačních systémů
596 581 234katerina.guranyiova@muor.cz
Hejhalová Tereza, Bc.
krizové řízení, BOZP, PO, CO
596 581 251tereza.hejhalova@muor.cz
Koběrská Zdeňka, Mgr.
agenda RM a ZM, BOZP
596 581 149zdenka.koberska@muor.cz
Kuczatá Daniela, Ing.
referent pro správu osobních údajů
596 581 174daniela.kuczata@muor.cz
Skládaná Jana
asistentka tajemníka a 1. místostarosty, objednávky vzdělávání
596 581 244jana.skladana@muor.cz
Šostoková Karin, Ing.
ekonom odboru, odbory
596 581 127karin.sostokova@muor.cz
Tešnarová Olga
mzdová účetní
59 658 152olga.tesnarova@muor.cz
Ullrich Petr, Ing.
vedoucí kanceláře tajemníka
596 581 240petr.ullrich@muor.cz
Vaňková Dagmar, Bc.
personalistika
596 581 225dagmar.vankova@muor.cz

Controlling
Stružová Michaela, Ing.
controlling
596 581 148michaela.struzova@muor.cz

Odbor dopravy

Kpt. Jaroše čp. 1345,
735 14  Orlová-Lutyně


Odbor dopravy
Klein Radim, Ing.
vedoucí odboru
596 581 611radim.klein@muor.cz
Cygonková Miroslava
dopravní úřad, MHD, rozpočet
596 581 622miroslava.cygonkova@muor.cz
Hošková Jana, Ing.
přestupky v dopravě
596 581 629jana.hoskova@muor.cz
Hranická Lucie
příprava přestupků v dopravě, administrativa
596 581 624lucie.hranicka@muor.cz
Kiedroňová Magdaléna, Ing.
evidence řidičů
596 581 621magdalena.kiedronova@muor.cz
Martikán Jaroslav, Bc.
zkušební komisař
596 581 627jaroslav.martikan@muor.cz
Matušíková Eva
technik, stanice měření emisí
596 581 620eva.matusikova@muor.cz
Mrázek Michal
přestupky, dopravní úřad - taxislužba
596 581 618michal.mrazek@muor.cz
Niedermeier Ludovít
příprava přestupků v dopravě
596 581 634ludovit.niedermeier@muor.cz
Olšar Kamil, Bc.
přestupky v dopravě
596 581 625kamil.olsar@muor.cz
Pastrňáková Lucie, Bc.
přestupky v dopravě
596 581 629lucie.pastrnakova@muor.cz
Podgorná Kamila
registr vozidel
596 581 616kamila.podgorna@muor.cz
Podleśná Renáta, Mgr.
silniční správní úřad
596 581 626renata.podlesna@muor.cz
Razimová Martina
evidence řidičů
596 581 619martina.razimova@muor.cz
Sikorová Sylvie, Ing.
přestupky v dopravě
596 581 635sylvie.sikorova@muor.cz
Sýkorová Lucie, Bc.
přestupky v dopravě
596 581 628lucie.sykorova@muor.cz
Urbančíková Veronika, Bc. , DiS.
přestupky v dopravě
596 581 634veronika.urbancikova@muor.cz
Veliká Ingrid, Mgr.
přestupky v dopravě
596 581 623ingrid.velika@muor.cz
Wielgus Petr
technik, zkušební komisař
596 581 615petr.wielgus@muor.cz

Radnice

čp. 76,
735 14  Orlová-Město


Odbor výstavby a životního prostředí
Juřicová Hana, Ing.
vedoucí odboru
596 581 715hana.juricova@muor.cz
Stachurová Kateřina, Ing.
ochrana přírody, zemědělství
596 581 720katerina.stachurova@muor.cz
Grúber Aleš, Bc.
vedoucí oddělení úřadu územního plánování a rozhodování
596 581 727ales.gruber@muor.cz
Habdas David, Bc.
územní rozhodování, památková péče
596 581 728david.habdas@muor.cz
Hájek Radislav, Ing.
vedoucí oddělení, hornická činnost, ochrana vod
596 581 716radislav.hajek@muor.cz
Janiczek Tadeáš
územní plánování, vyjádření
596 581 727tadeas.janiczek@muor.cz
Jelínková Andrea, Mgr.
vodoprávní úřad
596 581 712andrea.jelinkova@muor.cz
Jurčíková Eva, Ing.
vedoucí oddělení stavebního řádu, organizace, podniky
596 581 729eva.jurcikova@muor.cz
Kiszová Ingrid, Bc.
komunikace, reklamy
596 581 739ingrid.kiszova@muor.cz
Kněžík Martin
myslivost a lesy, rybářství
596 581 724martin.knezik@muor.cz
Konečný Herbert, Ing.arch.
vodoprávní úřad
596 581 711herbert.konecny@muor.cz
Krajíček Filip, Ing.
rodinná výstavba Lazy a Město
596 581 731filip.krajicek@muor.cz
Kratochvílová Vanda
odpady podnikatelů
596 581 722vanda.kratochvilova@muor.cz
Ličman Pavel
dělení pozemků, úpravy bytových domů
596 581 725pavel.licman@muor.cz
Mokrošová Markéta, Ing.
ochrana ovzduší
596 581 737marketa.mokrosova@muor.cz
Nedělová Eva, Bc.
koordinovaná stanoviska
596 581 717eva.nedelova@muor.cz
Neskorová Dagmar
podatelna, příprava podkladů pro řízení
596 581 726dagmar.neskorova@muor.cz
Olšarová Renáta, Ing.
zemědělství, ochrana zvířat
596 581 723renata.olsarova@muor.cz
Plisková Blanka, Bc.
rodinná výstavba Orlová-Lutyně
596 581 718blanka.pliskova@muor.cz
Ptoszková Iveta, Ing.
územně analytické podklady
596 581 727iveta.ptoszkova@muor.cz
Pukovec Tomáš, Bc.
odstraňování staveb, úpravy bytových domů
596 581 730tomas.pukovec@muor.cz
Žolnerčíková Dagmar
rodinná výstavba Orlová-Poruba
596 581 719dagmar.zolnercikova@muor.cz

MěÚ oddělení přestupků

Energetiků 1308,
735 14  Orlová-Lutyně


Odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad
Golková Pavlína
přestupkové řízení
596 581 807pavlina.golkova@muor.cz
Horký Jaroslav, Bc.
přestupkové řízení
596 581 804jaroslav.horky@muor.cz
Kaczor Pavel
přestupkové řízení
596 581 802pavel.kaczor@muor.cz
Kwiecinská Ivana
administrativa, pošta, posudky
596 581 801ivana.kwiecinska@muor.cz
Olšarová Martina, Bc.
přestupkové řízení
596 581 803martina.olsarova@muor.cz
Polka Marián, Bc.
vedoucí odělení přestupků, posudky, pošta
596 581 806marian.polka@muor.cz
Vantuchová Simona, Bc.
přestupkové řízení
596 581 805simona.vantuchova@muor.cz

SMO, městská akciová společnost Orlová

Okružní 988,
735 14  Orlová-Lutyně


Odbor sociální a zdravotní
Nociarová Iveta, Bc.
vedoucí odboru
596 581 420iveta.nociarova@muor.cz
Bilíková Petra
náhradní rodinná péče
596 581 462petra.bilikova@muor.cz
Buzková Sylva, Bc.
vedoucí oddělení ekonomicko-správního
596 581 430sylva.buzkova@muor.cz
Černíková Katarína, Mgr.
sociálně - právní ochrana dětí
596 581 442katarina.cernikova@muor.cz
Chlupová Pavla, Bc. , DiS.
náhradní rodinná péče
596 581 461pavla.chlupova@muor.cz
Cieslar Tomáš, Bc.
sociální pracovník, náhradní ubytování
596 581 452tomas.cieslar@muor.cz
Coufal Tomáš, Bc. , mgr
osoby omezené ve svéprávnosti, sociální byty
596 581 445tomas.coufal@muor.cz
Fonioková Kateřina, Bc.
osoby omezené ve svéprávnosti, sociální byty
596 581 470katerina.foniokova@muor.cz
Gagolová Kateřina, Mgr. , DiS.
vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí
596 581 455katerina.gagolova@muor.cz
Hološová Denisa, Mgr.
sociálně-právní ochrana Dětí
596 581 465denisa.holosova@muor.cz
Kelbichová Zdeňka, Ing.
osoby omezené ve svéprávnosti, sociální byty
596 581 471zdenka.kelbichova@muor.cz
Kobierská Eva, Mgr.
kurátor pro děti a mládež
596 581 464eva.kobierska@muor.cz
Kováčová Sandra, Bc. , DiS
sociálně právní ochrana dětí
596 581 456sandra.kovacova@muor.cz
Kulová Kateřina, Bc.
kurátor pro děti a mládež
596 581 463katerina.kulova@muor.cz
Kvaková Nina, Mgr.
náhradní rodinná péče
596 581 472nina.kvakova@muor.cz
Langová Rút, Bc.
sociální pracovník, DPS
596 581 453rut.langova@muor.cz
Lízalová Jiřina, Mgr.
koordinátor sociálních služeb a národnostních menšin
596 581 448jirina.lizalova@muor.cz
Neuwertová Simona, Mgr.
náhradní rodinná péče
596 581 460simona.neuwertova@muor.cz
Lukaštíková Lenka, Bc. , DiS.
náhradní rodinná péče
596 581 458lenka.lukastikova@muor.cz
Poláchová Kateřina, Mgr.
sociálně-právní ochrana dětí
596 581 442katerina.polachova@muor.cz
Potyková Šárka, Mgr.
sociálně-právní ochrana dětí
596 581 461sarka.potykova@muor.cz
Quisová Alena, Bc. , DiS.
náhradní rodinná péče
596 581 466alena.quisova@muor.cz
Sidzinová Iris
ekonom odboru, smlouvy, neinvestiční dotace
596 581 450iris.sidzinova@muor.cz
Sikorová Dagmar, Bc.
sociální pracovník
596 581 441dagmar.sikorova@muor.cz
Sikorová Kristýna, Mgr.
sociálně-právní ochrana dětí
596 581 456kristyna.sikorova@muor.cz
Sordylová Kateřina, Mgr.
sociálně-právní ochrana dětí
596 581 463katerina.sordylova@muor.cz
Szebestová Alena, Bc.
zástup za asistentku odboru, spisovna
596 581 432alena.szebestova@muor.cz
Szekela Rostislav, Mgr.
veřejný opatrovník - sociální pracovník
596 581 469rostislav.szekela@muor.cz
Tomanová Pavlína, Bc.
vedoucí oddělení sociální práce
596 581 431pavlina.tomanova@muor.cz
Urbánková Veronika
asistentka odboru, spisovna
596 581 432veronika.urbankova@muor.cz
Vavříčková Taťána, Bc.
sociální pracovník
596 581 441tatana.vavrickova@muor.cz
Veselková Petra, DiS
sociálně-právní ochrana dětí
596 581 465petra.veselkova@muor.cz
Voznicová Renáta
sociální pracovník, pohledávky, pokladna
596 581 446renata.voznicova@muor.cz
Wita Jaroslav, Bc.
sociální pracovník, kurátor pro dospělé
596 581 452jaroslav.wita@muor.cz
Wojaczková Lýdia, Bc.
sociální pracovník, DPS
596 581 467lydia.wojaczkova@muor.cz
Žabčíková Andrea, Bc.
sociální pracovník
596 581 443andrea.zabcikova@muor.cz

Městská policie

Polní 973,
735 14 Orlová-Lutyně


Městská policie
Galia Roman, Mgr.
velitel městské policie
596 511 911roman.galia@muor.cz
Páleník Milan, Mgr.
zástupce velitele městské policie
596 511 638milan.palenik@muor.cz
Doležalová Miroslava, Ing.
oddělení přestupků
596 524 059miroslava.dolezalova@muor.cz
Holaňová Vlasta
spisová služba
596 524 050vlasta.holanova@muor.cz
Hudečková Renáta
oddělení ekonomickohospodářské
596 524 058renata.hudeckova@muor.cz
Kania Martin, Mgr.
zástupce velitele
596 581 638martin.kania@muor.cz
Kubita Libor
oddělení přestupků
596 524 059libor.kubita@muor.cz
Opolková Ivana
oddělení ekonomicko hospodářské
596 524 058ivana.opolkova@muor.cz
Panaš Miroslav
596 524 059miroslav.panas@muor.cz
Černoušek Pavel
oddělení přestupků
596 524 059pavel.cernousek@muor.cz
Pěntka David, Mgr.
manažer prevence kriminality, protidrogový koordinátor
596 511 343david.pentka@muor.cz
Šaroch Václav, Mgr.
prevence kriminality a protidrogové problematiky
596 581 529vaclav.saroch@muor.czPartner projektu:
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Změna úředních hodin od 25.5.2020

Všechny budovy úřadu:

Pondělí, Středa: 8:00-11:30 a 12:30-17:00
Čtvrtek: 8:00-11:30 a 12:30-13:30
Úterý, Pátek: pouze na objednání

Pokladna:

Pondělí, Středa: 9:00-11:30 a 12:30-16:00
Úterý, Čtvrtek, Pátek: 9:00-11:30 a 12:30-13:30

Prosíme občany, aby před příchodem na úřad nadále využívali systému objednání (telefon, e-mail, objednávkový systém na webu města) či upřednostnili, pokud je to možné, písemný, elektronický (e-mail, datová schránka) nebo telefonní kontakt před kontaktem osobním.Czechpoint:

Pondělí, Středa: 8:00-11:30 a 12:30-17:00
Čtvrtek: 8:00-11:30 a 12:30-13:30
Úterý, Pátek: pouze na objednání

Podatelna:

Pondělí, Středa: 8:00-11:30 a 12:30-17:00
Úterý, Čtvrtek, Pátek 8:00-11:30 a 12:30-13:30

Vstup do hlavní budovy bude možný pouze vchodem z ulice Osvobození.