Zaměstnanci MěÚ Orlová

    
    

Městský úřad Orlová

Osvobození 796,
735 14  Orlová 4

Odbor městských financí a školství

Kúdelová Lucie, DiS.
referent školství
596 581 333lucie.kudelova@muor.cz
Muczka Norbert, Ing.
vedoucí odboru
596 581 315norbert.muczka@muor.cz
Galuszková Veronika, Ing.
účetní - hlavní pokladna
596 581 233veronika.galuszkova@muor.cz
Goszij Michaela, DiS.
dotace, kultura, hazardní hry
596 581 316michaela.goszij@muor.cz
Götzová Radka
účetní příjmy, depozita, DPH
596 581 331radka.gotzova@muor.cz
Krůlová Jaroslava
hlavní účetní
596 581 332jaroslava.krulova@muor.cz
Kucharczyková Pavlína, Ing.
vedoucí oddělení školství, kultury a sportu
596 581 317pavlina.kucharczykova@muor.cz
Kulpová Martina, Ing.
rozpočet města
596 581 350martina.kulpova@muor.cz
Kulpová Veronika, Bc.
dotace - kultura, sport
596 581 202veronika.kulpova@muor.cz
Matúšová Ivana
účetní - příjmy
596 581 331ivana.matusova@muor.cz
Podzemná Lenka
fond podpory bydlení a jiné fondy
596 581 309lenka.podzemna@muor.cz
Stračánková Marcela, Mgr.
majetková správa škol
596 581 313marcela.stracankova@muor.cz
Siekiera Tomáš, Bc.
dotace, sport, děti a mládež
596 581 360tomas.siekiera@muor.cz
Sniegoňová Ivana, Ing.
ekonom odboru
596 581 314ivana.sniegonova@muor.cz
Tomancová Monika
účetní - platební styk s bankou
596 581 321monika.tomancova@muor.cz
Wzientková Romana
účetní - výdaje
596 581 320romana.wzientkova@muor.cz

Odbor rozvoje a investic

Szotkowská Martina, Ing.
vedoucí odboru
596 581 421martina.szotkowska@muor.cz
Baranová Radka
ekonom odboru
596 581 436radka.baranova@muor.cz
Grúber Aleš, Bc.
vedoucí oddělení územního plánování a rozvoje, Smart City
596 581 322ales.gruber@muor.cz
Hajtmanová Kateřina, Ing.
příprava investičních akcí
596 581 437katerina.hajtmanova@muor.cz
Kasanová Alena, Ing.
vedoucí úseku přípravy a realizace investic
596 581 439alena.kasanova@muor.cz
Kulová Lenka, Bc.
územně analytické podklady
596 581 301lenka.kulova@muor.cz
Ochodková Pavla, Mgr.
příprava investičních akcí
596 581 437pavla.ochodkova@muor.cz
Potyš Patrik, Mgr.
územní plánování, vyjádření
596 581 301patrik.potys@muor.cz
Ptoszková Iveta, Ing.
realizace investičních akcí
596 581 433iveta.ptoszkova@muor.cz
Staniczková Pavlína, Bc.
dotace a rozvoj
596 581 424pavlina.staniczkova@muor.cz
Stavařová Tereza, Ing.
příprava investičních akcí
596 581 438tereza.stavarova@muor.cz
Aksamítová Stela, Mgr.
Smart City
596 581 153stela.aksamitova@muor.cz
Tokoš Stanislav, Bc.
specialista GIS
596 581 155stanislav.tokos@muor.cz
Wojaczková Petra
dotace, rozpočet
596 581 434petra.wojaczkova@muor.cz

Vedení města

Brzyszkowská Lenka
starostka města Orlová
596 581 249lenka.brzyszkowska@muor.cz
Galia Roman, Mgr.
2. místostarosta města Orlová
596 581 126roman.galia@muor.cz
Stuchlík Petr
1. místostarosta města Orlová
596 581 246petr.stuchlik@muor.cz

Právní odbor

Brňovják Václav, Mgr.
Vedoucí odboru
596 581 222vaclav.brnovjak@muor.cz
Buchtová Dominika, Ing.
evidence a správa místního poplatku za komunální odpad
596 581 217dominika.buchtova@muor.cz
Habdasová Kateřina, Bc.
rozpočet, potvrzení o bezdlužnosti, pokutové bloky, vymáhání pohledávek z přestupků
596 581 328katerina.habdasova@muor.cz
Haroková Simona, Bc.
vedoucí oddělení místních poplatků a pokut
596 581 150simona.harokova@muor.cz
Krulová Michaela, Ing.
evidence a správa místních poplatků (ze psů, ze vstupného, z pobytu a odpady - nemovitosti bez TP)
596 581 218michaela.krulova@muor.cz
Laskovská Pavla, Bc.
vymáhání pohledávek - byty, nebytové prostory
596 581 312pavla.laskovska@muor.cz
Mašlaňová Dagmar
Exekuční vymáhání pohledávek - místní poplatky
596 581 147dagmar.maslanova@muor.cz
Matyášová Kateřina
vymáhání pohledávek z přestupků
596 581 228katerina.matyasova@muor.cz
Niessner Luboš, Mgr.
právní služby
596 581 125lubos.niessner@muor.cz
Richterová Lenka
stížnosti, podání, petice
596 581 370lenka.richterova@muor.cz
Seberová Romana
evidence a správa místního poplatku za komunální odpad
596 581 146romana.seberova@muor.cz
Straka Zdeněk, Mgr.
vedoucí oddělení právní služby
596 581 143zdenek.straka@muor.cz
Vladyková Soňa
exekuční vymáhání pohledávek za komunální odpad, ze psů
596 581 371sona.vladykova@muor.cz
Zdebská Dagmar
vymáhání pohledávek z přestupků - radary
596 581 219dagmar.zdebska@muor.cz

Útvar interního auditu

Jahůdková Iveta, Ing.
interní auditorka
596 581 236iveta.jahudkova@muor.cz

Odbor správy majetku a hospodařské správy

Bill Milan, Ing.
vedoucí odboru
596 581 319milan.bill@muor.cz
Zielinská Petra, Mgr.
vedoucí oddělení komunálních služeb, odpadové hospodářství - komunální odpad, sběrné dvory
596 581 329petra.zielinska@muor.cz
Badurová Beata
věcná břemena, nájmy z pozemků
596 581 343beata.badurova@muor.cz
Brzezny Petr
referent energií
596 581 151petr.brzezny@muor.cz
Dudková Lenka, Ing.
vedoucí oddělení, evidence majetku
596 581 335lenka.dudkova@muor.cz
Giecková Martina
údržba dětských hřišť a sportovišť, správa a údržba hřbitova, dešťová kanalizace
596 581 300martina.gieckova@muor.cz
Kaczorová Blanka
evidence žádostí o byt, licitace, zprostředkování veř. prosp. prací, nájmy parkovacích míst v PO č.1
596 581 325blanka.kaczorova@muor.cz
Maleňáková Irena
nájem bytů
596 581 311irena.malenakova@muor.cz
Nosková Kateřina
správa bytů a budov
596 581 226katerina.noskova@muor.cz
Polášek Tomáš, Ing.
Správa a údržba veřejného osvětlení, existence inženýrských sítí, splašková kanalizace, varovný a informační systém
596 581 330tomas.polasek@muor.cz
Oraveczová Lenka, Bc.
evidence majetku, škodní události
596 581 181lenka.oraveczova@muor.cz
Paková Karin
správa a údržba městského mobiliáře, čistota města
596 581 323karin.pakova@muor.cz
Ponížilová Klára
evidence a převody pozemků
596 581 318klara.ponizilova@muor.cz
Rašková Tamara, Bc.
nájem nebytových prostor
596 581 346tamara.raskova@muor.cz
Salawová Marta
ekonom/rozpočtář
596 581 324marta.salawova@muor.cz
Šebestová Radka
účetní/ekonom
596 581 326radka.sebestova@muor.cz
Stiborová Renáta
správa bytů a budov
596 581 365renata.stiborova@muor.cz
Štibrochová Šárka, Ing.
vedoucí oddělení hospodářské, správa bytů a budov
596 581 242sarka.stibrochova@muor.cz
Stoklasa Tomáš
správa a údržba chodníků a komunikací
596 581 330tomas.stoklasa@muor.cz
Siekierová Marcela, Ing.
autoprovoz
596 581 221marcela.siekierova@muor.cz
Vavříková Monika
účetní/ekonom
596 581 324monika.vavrikova@muor.cz
Venglářová Hana
nájem nebytových prostorů
596 581 346hana.venglarova@muor.cz

Odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad

Bednářová Silvie, Mgr.
vedoucí odboru
596 581 128silvie.bednarova@muor.cz
Bukovská Jana, Bc.
živnostenská registrace, CzechPoint
596 581 473jana.bukovska@muor.cz
Caletková Tereza
archivní a spisová služba
596 581 140tereza.caletkova@muor.cz
Floriánová Eliška, Bc.
vedoucí oddělení živnostenského úřadu a občansko-správních agend
596 581 422eliska.florianova@muor.cz
Skoumalová Lenka, Bc.
centrální registr obyvatel
596 581 237lenka.skoumalova@muor.cz
Jordánová Renáta
informace, správce pošty
596 581 111renata.jordanova@muor.cz
Juhász Jakub, Ing.
živnostenská kontrola
596 581 475jakub.juhasz@muor.cz
Kortiš Patrik, Bc.
živnostenská kontrola
596 581 459patrik.kortis@muor.cz
Lindertová Irena
matrika
596 581 238irena.lindertova@muor.cz
Majzlíková Gabriela, Bc.
živnostenská registrace, CzechPoint
596 581 473gabriela.majzlikova@muor.cz
Marmolová Jana
občanské průkazy a cestovní doklady
596 581 227jana.marmolova@muor.cz
Miklósyová Renata
občanské průkazy a cestovní doklady
596 581 254renata.miklosyova@muor.cz
Mrusková Lenka
občanské průkazy a cestovní doklady
596 581 255lenka.mruskova@muor.cz
Pěntková Lenka
evidence obyvatel
596 581 239lenka.pentkova@muor.cz
Plívová Margit
ekonom odboru, sociální pohřby, zástup OP a CD
596 581 241margit.plivova@muor.cz
Polášková Pavla
podatelna
596 581 169pavla.polaskova@muor.cz
Salamonová Alena
matrika
596 581 220alena.salamonova@muor.cz
Recmaniková Karla
úřední deska, ztráty a nálezy
596 581 129karla.recmanikova@muor.cz
Štebelová Kateřina
evidence obyvatel
596 581 239katerina.stebelova@muor.cz

Kancelář starosty

Klusová Andrea, Bc.
vedoucí kanceláře starosty
596 581 245andrea.klusova@muor.cz
Ožanová Petra, DiS.
asistentka starosty, vítání občánků
596 581 248petra.ozanova@muor.cz
Plíhalová Renáta, ml.
pracovník vztahů s veřejností
596 581 141renata.plihalova1@muor.cz
Štrejlová Sandra, Mgr.
tisková mluvčí, Orlovské noviny
596 581 142sandra.strejlova@muor.cz
Szturcová Monika
ekonom oddělení, inzerce a distribuce Orlovských novin
596 581 340monika.szturcova@muor.cz

Tajemník

Damek Kamil, Mgr.
tajemník MěÚ Orlová
596 581 247kamil.damek@muor.cz
Badura Radek, Mgr.
vedoucí oddělení informatiky, správce sítě
596 581 299radek.badura@muor.cz
Brožová Jaromíra
agenda ZM a RM, informace podle zák.106
596 581 240jaromira.brozova@muor.cz
Dobda Daniela, Ing.
referent pro správu osobních údajů
596 581 174daniela.dobda@muor.cz
Filzák Lukáš, Bc.
informatik
596 581 345lukas.filzak@muor.cz
Gruščíková Miroslava, Ing.
mzdová účetní
596 581 224miroslava.gruscikova@muor.cz
Hejhalová Tereza, Bc.
krizové řízení, BOZP, PO, CO
596 581 251tereza.hejhalova@muor.cz
Koběrská Zdeňka, Mgr.
agenda RM a ZM, BOZP
596 581 149zdenka.koberska@muor.cz
Kocíková Andrea
mzdová účetní
596 581 152andrea.kocikova@muor.cz
Salamon Tomáš, Ing.
správce informačních systémů
596 581 234tomas.salamon@muor.cz
Schimke Viera
ekonom odboru
596 581 127viera.schimke@muor.cz
Skládaná Jana
asistentka tajemníka a 1. místostarosty, objednávky vzdělávání
596 581 244jana.skladana@muor.cz
Ullrich Petr, Ing.
vedoucí kanceláře tajemníka
596 581 240petr.ullrich@muor.cz
Vaňková Dagmar, Bc.
personalistika
596 581 225dagmar.vankova@muor.cz

Controlling

Stružová Michaela, Ing.
controlling
596 581 148michaela.struzova@muor.cz

Odbor dopravy

Kpt. Jaroše čp. 1345,
735 14  Orlová-Lutyně


Odbor dopravy

Klein Radim, Ing.
vedoucí odboru
596 581 610radim.klein@muor.cz
Cygonková Miroslava
dopravní úřad, MHD, rozpočet
596 581 622miroslava.cygonkova@muor.cz
Hošková Jana, Ing.
přestupky v dopravě
596 581 612jana.hoskova@muor.cz
Konečná Lucie
příprava přestupků v dopravě
596 581 624lucie.konecna@muor.cz
Macurák Martin, Mgr.
evidence řidičů
596 581 621martin.macurak@muor.cz
Martikán Jaroslav, Bc.
zkušební komisař
596 581 627jaroslav.martikan@muor.cz
Matušíková Eva, Bc.
technik, registr vozidel
596 581 620eva.matusikova@muor.cz
Mrázek Michal
přestupky, dopravní úřad - taxislužba
596 581 618michal.mrazek@muor.cz
Olšar Kamil, Bc.
přestupky v dopravě
596 581 625kamil.olsar@muor.cz
Pastrňáková Lucie, Bc.
přestupky v dopravě
596 581 629lucie.pastrnakova@muor.cz
Podgorná Kamila
registr vozidel
596 581 616kamila.podgorna@muor.cz
Razimová Martina
evidence řidičů
596 581 619martina.razimova@muor.cz
Seberová Žaneta, Bc.
silniční správní úřad, bezpečnost silničního provozu
596 581 626zaneta.seberova@muor.cz
Sikorová Sylvie, Ing.
přestupky v dopravě
596 581 635sylvie.sikorova@muor.cz
Sýkorová Lucie, Bc.
přestupky v dopravě
596 581 628lucie.sykorova@muor.cz
Urbančíková Veronika, Bc. , DiS.
přestupky v dopravě
596 581 613veronika.urbancikova@muor.cz
Veliká Ingrid, Mgr.
přestupky v dopravě
596 581 623ingrid.velika@muor.cz
Wielgus Petr
technik, registr vozidel
596 581 615petr.wielgus@muor.cz

Radnice

čp. 76,
735 14  Orlová-Město


Odbor výstavby a životního prostředí

Juřicová Hana, Ing.
vedoucí odboru
596 581 715hana.juricova@muor.cz
Grobelná Ivana, Bc.
pokladna, rozpočet, koordinovaná stanoviska
596 581 717ivana.grobelna@muor.cz
Habdas David, Bc.
přípojky, památková péče
596 581 728david.habdas@muor.cz
Jelínková Andrea, Mgr.
vodoprávní úřad
596 581 712andrea.jelinkova@muor.cz
Jurčíková Eva, Ing.
vedoucí oddělení stavebního řádu, občanská vybavenost
596 581 729eva.jurcikova@muor.cz
Kollárová Lucie, Ing.
ochrana přírody a krajiny
596 581 720lucie.kollarova@muor.cz
Krajíček Filip, Ing.
rodinná výstavba Lazy a Město
596 581 731filip.krajicek@muor.cz
Krause Ingrid, Bc.
komunikace, reklamy
596 581 739ingrid.krause@muor.cz
Kuchařová Zuzana, Ing.
Myslivost a lesy
596 581 724zuzana.kucharova@muor.cz
Lapišová Jana, Ing.
odpady podnikatelů
596 581 722jana.lapisova@muor.cz
Ličman Pavel
dělení pozemků, bytové domy
596 581 725pavel.licman@muor.cz
Mokrošová Markéta, Ing.
ochrana ovzduší
596 581 737marketa.mokrosova@muor.cz
Neskorová Dagmar
podatelna, archiv
596 581 726dagmar.neskorova@muor.cz
Olšarová Renáta, Ing.
ochrana zvířat, rybářství
596 581 723renata.olsarova@muor.cz
Plisková Blanka, Bc.
rodinná výstavba Orlová-Lutyně
596 581 718blanka.pliskova@muor.cz
Pukovec Tomáš, Bc.
odstraňování staveb, změny v užívání, byt. domy
596 581 730tomas.pukovec@muor.cz
Stachurová Kateřina, Ing.
vedoucí oddělení životního prostředí, zemědělský půdní fond
596 581 716katerina.stachurova@muor.cz
Žolnerčíková Dagmar
rodinná výstavba Orlová-Poruba
596 581 719dagmar.zolnercikova@muor.cz

MěÚ oddělení přestupků

Energetiků 1308,
735 14  Orlová-Lutyně


Odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad

Golková Pavlína
přestupkové řízení
596 581 807pavlina.golkova@muor.cz
Horký Jaroslav, Bc.
vedoucí oddělení přestupků
596 581 804jaroslav.horky@muor.cz
Kaczor Pavel
přestupkové řízení
596 581 802pavel.kaczor@muor.cz
Kwiecinská Ivana
administrativa, pošta, posudky
596 581 801ivana.kwiecinska@muor.cz
Olšarová Martina, Mgr.
přestupkové řízení
596 581 803martina.olsarova@muor.cz
Szczyrba Richard, Mgr.
přestupkové řízení
596 581 806richard.szczyrba@muor.cz
Vantuchová Simona, Bc.
přestupkové řízení
596 581 805simona.vantuchova@muor.cz

SMO, městská akciová společnost Orlová

Okružní 988,
735 14  Orlová-Lutyně


Odbor sociální a zdravotní

Nociarová Iveta, Bc.
vedoucí odboru
596 581 420iveta.nociarova@muor.cz
Quisová Alena, Mgr. , DiS.
vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 581 455alena.quisova@muor.cz
Bilíková Petra
náhradní rodinná péče
596 581 462petra.bilikova@muor.cz
Buzková Sylva, Bc.
vedoucí oddělení ekonomicko-správního
596 581 430sylva.buzkova@muor.cz
Černíková Katarína, Mgr.
sociálně - právní ochrana dětí
596 581 442katarina.cernikova@muor.cz
Chlupová Pavla, Mgr. , DiS.
náhradní rodinná péče
596 581 461pavla.chlupova@muor.cz
Cieslar Tomáš, Bc.
sociální pracovník, kurátor pro dospělé, náhradní ubytování
596 581 452tomas.cieslar@muor.cz
Coufal Tomáš, Bc. , mgr.
veřejný opatrovník – sociální pracovník
596 581 445tomas.coufal@muor.cz
Dungelová Jana, Mgr.
sociálně-právní ochrana dětí
596 581 456jana.dungelova@muor.cz
Fonioková Kateřina, Bc.
veřejný opatrovník – sociální pracovník
596 581 470katerina.foniokova@muor.cz
Habreková Zuzana, Mgr.
sociálně-právní ochrana dětí
596 581 456zuzana.habrekova@muor.cz
Nováková Kateřina, DiS.
sociálně-právní ochrana dětí
596 581 458katerina.novakova@muor.cz
Kulová Kateřina, Bc.
kurátor pro děti a mládež, sociálně-právní ochrana dětí
596 581 463katerina.kulova@muor.cz
Kvaková Nina, Mgr.
náhradní rodinná péče
596 581 466nina.kvakova@muor.cz
Langová Rút, Bc.
sociální pracovník, DPS
596 581 453rut.langova@muor.cz
Lapišová Dominika
účetnictví odboru, smlouvy, neinvestiční dotace
596 581 450dominika.lapisova@muor.cz
Lepší Petra, Bc.
veřejný opatrovník – sociální pracovník
596 581 469petra.lepsi@muor.cz
Wiglaszová Jiřina, Mgr.
koordinátor sociálních služeb a národnostních menšin
596 581 448jirina.wiglaszova@muor.cz
Motloch Jan, Mgr. , Dis.
sociálně-právní ochrana dětí
596 581 465jan.motloch@muor.cz
Pavelková Martina, Mgr.
sociálně-právní ochrana dětí
596 581 458martina.pavelkova@muor.cz
Plíhalová Renáta, Bc.
kurátor pro děti a mládež
596 581 464renata.plihalova@muor.cz
Potyková Šárka, Mgr.
náhradní rodinná péče
596 581 461sarka.potykova@muor.cz
Seidel Ondřej, Bc.
sociální pracovník
596 581 452ondrej.seidel@muor.cz
Sikorová Dagmar, Bc.
sociální pracovník
596 581 441dagmar.sikorova@muor.cz
Solichová Lenka, Mgr. , DiS.
veřejný opatrovník – sociální pracovník
596 581 471lenka.solichova@muor.cz
Sordylová Kateřina, Mgr.
sociálně-právní ochrana dětí
596 581 463katerina.sordylova@muor.cz
Szekela Rostislav, Mgr.
veřejný opatrovník - sociální pracovník
596 581 469rostislav.szekela@muor.cz
Tomanová Pavlína, Bc.
vedoucí oddělení sociální práce
596 581 431pavlina.tomanova@muor.cz
Tomková Petra, Bc.
asistentka odboru, spisovna
596 581 432petra.tomkova@muor.cz
Voznicová Renáta
sociální pracovník, pohledávky, pokladna
596 581 446renata.voznicova@muor.cz
Wojaczková Lýdia, Bc.
sociální pracovník, DPS
596 581 467lydia.wojaczkova@muor.cz
Žabčíková Andrea, Bc.
sociální pracovník
596 581 443andrea.zabcikova@muor.cz
Zítková Kamila, Mgr.
náhradní rodinná péče
596 581 460kamila.zitkova@muor.cz

Městská policie

Polní 973,
735 14 Orlová-Lutyně


Městská policie

Kania Martin, Mgr. , DiS.
velitel městské policie
596 581 520martin.kania@muor.cz
Páleník Milan, Mgr.
zástupce velitele městské policie
596 581 526milan.palenik@muor.cz
Holaňová Vlasta
spisová služba
596 524 050vlasta.holanova@muor.cz
Hudečková Renáta
oddělení ekonomicko hospodářské
596 581 519renata.hudeckova@muor.cz
Opolková Ivana
oddělení ekonomicko hospodářské
596 524 058ivana.opolkova@muor.cz
Panaš Miroslav
596 524 059miroslav.panas@muor.cz
Černoušek Pavel
oddělení přestupků
596 524 059pavel.cernousek@muor.cz
Sapíková Denisa, Mgr.
prevence kriminality, protidrogový koordinátor
596 511 343denisa.sapikova@muor.cz