Komise bytová a pro přidělování bytů v DPS

Funkce Jméno a příjmení
předseda Ing. Tomáš Kuča
člen Jaroslav Brzyszkowski
člen Pavel Konderla
člen Lenka Hrtánková
člen Ing. Kamila Jurášková
člen Michal Krčmář
člen Radim Tomšů
člen Blanka Kaczorová
člen
tajemník Bc. Pavlína Tomanová

Datum zveřejnění/aktualizace: 1.1.2015

Zpět na výpis