Komise RM

Komise pro licitace nájmu městských bytů a parkovacích stání
10.3.2021

Komise pro licitace nájmu městských bytů a parkovacích stání

Funkce Jméno a příjmení předseda Blanka Kaczorová člen Ing. Tomáš Kuča člen Bc. Pavlína Tomanová člen Mgr. Václav Brňovják člen Petr Stuchlík tajemník Ing. Šárka Štibrochová      ... více informací

Komise pro školství, děti a mládež
1.1.2015

Komise pro školství, děti a mládež

Funkce Jméno a příjmení předseda Mgr. Pavla Bjalončíková člen Ing. Monika Toufarová člen člen Mgr. Ing. Kateřina Plintová člen Hana Szlachtová člen Mgr. Yvona Dluhošová člen Mgr. Petra Hinds tajemník Bc. Tomáš Siekiera ... více informací

Komise pro dopravu
1.1.2015

Komise pro dopravu

Funkce Jméno a příjmení předseda Ing. Václav Hrachovina člen Ing. Michal Štěrba člen Ing. Dušan Krampol člen Lumír Firla člen René Závišek člen Ing. Pavel Dendis člen Ing. Miroslav Satora, DiS. tajemník Ing. Radim Klein ... více informací

Komise pro kulturní a spolkovou činnost
1.1.2015

Komise pro kulturní a spolkovou činnost

Funkce Jméno a příjmení předseda Mgr. Johana Vítečková člen Vítězslav Hrabec člen Bc. Barbora Heczková člen Radoslav Štábla člen Petr Brzezny člen Ĺuboslav Vršanský člen Martina Mikulová tajemník Michaela Goszij, DiS. ... více informací

Komise pro prevenci kriminality, protidrogovou problematiku a ostatní sociálně patologické jevy
1.1.2015

Komise pro prevenci kriminality, protidrogovou problematiku a ostatní sociálně patologické jevy

Funkce Jméno a příjmení předseda Mgr. Milan Páleník člen Mgr. Václav Šaroch člen Mgr. Zdeněk Nowak člen Petr Stuchlík člen Lenka Vargová člen Mgr. Blanka Kissová člen Mgr. René Gabzdyl člen Mgr. Roman Galia člen Mgr. Eva Kobierská tajemník Renáta Hudečková ... více informací

Komise pro zdravotnictví a sociální služby
1.1.2015

Komise pro zdravotnictví a sociální služby

Funkce Jméno a příjmení předseda doc. MUDr. Bohuslav Chwajol, CSc. člen Jana Klimšová člen člen Vlaďka Balajková člen Mgr. Martin Sliwka člen Roman Owczarzy člen Mgr. Hana Pierzchalová člen MUDr. Daniel Placzek tajemník Mgr. Jiřina Lízalová ... více informací

Komise pro sport
1.1.2015

Komise pro sport

Funkce Jméno a příjmení předseda Pavel Novotný člen Ladislav Sikora člen Andrej Karafa člen Petr Koláček člen Ing. Michal Kozák člen Patrik Alter člen Roman Owczarzy člen Mgr. Kamil Paloncy tajemník Bc. Tomáš Siekiera ... více informací

Komise pro média
1.1.2015

Komise pro média

Funkce Jméno a příjmení předseda Petr Drozdík člen člen JUDr. Petr Kocur člen člen Mgr. Jana Šertlerová člen Květoslava Hermanová člen Pavla Zajícová tajemník Mgr. Nataša Cibulková ... více informací

Jednací řád komisí Rady města Orlová
1.1.2015

Jednací řád komisí Rady města Orlová

... více informací  |  Připojené soubory: 1

Komise bytová a pro přidělování bytů v DPS
1.1.2015

Komise bytová a pro přidělování bytů v DPS

Funkce Jméno a příjmení předseda Ing. Tomáš Kuča člen Jaroslav Brzyszkowski člen Pavel Konderla člen Lenka Hrtánková člen Ing. Kamila Jurášková člen Michal Krčmář člen Radim Tomšů člen Blanka Kaczorová člen tajemník Bc. Pavlína Tomanová ... více informací

Komise pro zdravou Orlovou
1.1.2015

Komise pro zdravou Orlovou

Funkce Jméno a příjmení předseda Mgr. Irena Kněžíková člen člen Mgr. Jiří Klupa člen Richard Gorecki člen Mgr. Naděžda Kurková člen Pavel Novotný tajemník Bc. Tomáš Siekiera ... více informací

Komise pro přípravu oslav 800. výročí založení Orlové
0.0.0000

Komise pro přípravu oslav 800. výročí založení Orlové

Komise pro přípravu oslav 800. výročí založení Orlové... více informací