Oddělení stavebního řádu a oddělení územního plánování

Územní rozhodování a povolování staveb
6.9.2016

Územní rozhodování a povolování staveb

3. Územní rozhodování a povolování staveb 4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod. Stavební zákon - zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, vymezuje stavby, které nepotřebují žádné povolení, pro které stačí jen územní rozhodnutí a územní souhlas, které stačí ohlásit (i společně ... více informací

Územně plánovací informace
6.9.2016

Územně plánovací informace

3. Územně plánovací informace   4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod. Návod jak získat informace o možnostech využití pozemku dle územně plánovací dokumentace.Žadatel se dozví, zda jeho konkrétní záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací. 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádo... více informací  |  Připojené soubory: 1

Posouzení pozemku z hlediska územního plánování a jeho funkčního využití dle územně plánovací dokumentace
6.9.2016

Posouzení pozemku z hlediska územního plánování a jeho funkčního využití dle územně plánovací dokumentace

3. Posouzení pozemku z hlediska územního plánování a jeho funkčního využití dle územně plánovací dokumentace.   4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod. Návod jak získat informace o možnostech využití pozemku dle územně plánovací dokumentace.Žadatel se dozví, zda jeho konkrétní záměr je v souladu s ... více informací  |  Připojené soubory: 1

Obnova nemovitosti
6.9.2016

Obnova nemovitosti

3. Obnova kulturní památky nebo památkově chráněnénemovitosti (nemovitost, která není prohlášena za kulturní památku , alenachází se v ochranném pásmu kulturních památek) Právní úprava: zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ze dne 30. března 1987, ve znění zákonůč. 242/1992 Sb., č. 361/1999 Sb., č. 122/2000 Sb., č. 132/2... více informací  |  Připojené soubory: 3

Návrh na pořízení územního plánu (nebo jeho změny)
6.9.2016

Návrh na pořízení územního plánu (nebo jeho změny)

3. Návrh na pořízení územního plánu (nebo jeho změny)   4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod. Uplatní se v případě, kdy záměr stavebníka není v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací města. Na změnu územního plánu není právní nárok.   5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost a... více informací  |  Připojené soubory: 1

Dotace - obnovu památkového fondu
6.9.2016

Dotace - obnovu památkového fondu

3. Žádost o dotaci na zachování a obnovu památkového fondu z variabilního fondu obnovy kulturních památek 4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod. Dotace lze použít na: a)      nemovitosti v ochranném pásmu historického centra města Orlová ·     nemovitosti, které jsou prohlášeny z... více informací  |  Připojené soubory: 1