Nález toulavého, opuštěného zvířete

Každý, kdo se ujal toulavého, případně opuštěného zvířete, odpovídá za jeho zdraví a dobrý stav. Za splnění této povinnosti se považuje i oznámení místa nálezu obci – tel. 596 581 723, 596 581 720, nebo předání toulavého, případně opuštěného zvířete do útulku. Toulavé, opuštěné ani volně žijící zvíře není nálezce oprávněn si ponechat.

Nález toulavého nebo opuštěného psa se oznamuje útulku pro psy v Orlové-Lazích na tel. č. 596 511 606 nebo 603 282 427, Městské policii Orlová na  tel. č. 596 511 112, příp. Odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Orlová na tel. č. 596 581 723. Provozovatel útulku pro psa přijede, nebo je možno psa do útulku přivést.

Útulek slouží jako dočasné útočiště pro toulavé a opuštěné psy nalezené na území Orlové, dokud se nenajde jejich vlastník nebo nový chovatel. Útulek přijme i psa od jeho vlastníka, avšak pouze pokud se vlastník o svého psa nemůže starat ze závažných důvodů, je v tíživé životní situaci nebo nouzi (např. náhlé stěhování do domova důchodců, hospitalizace) a prokazatelně a bezúspěšně se sám dostatečně dlouho snažil najít pro psa nového chovatele. Závažný důvod musí chovatel doložit. Svévolné opuštění zvířete s úmyslem se ho zbavit, nebo nečinění opatření proti úniku zvířete je přestupkem podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.

Nález jiných toulavých nebo opuštěných zvířat se hlásí městské polici nebo Odboru výstavby a životního prostředí. Více informací k nálezům zvířat najdete zde.


Datum zveřejnění/aktualizace: 1.3.2021

Zpět na výpis