Evidence zvířat

Evidence psů

Evidenci místních poplatků ze psů v Orlové vede OSMHS, Ing. Jaroslava Buchtová, tel. 596 581 218. Více informací najdete zde.

Pro cestování do členských států EU musí být pes, kočka a fretka označeni mikročipem. Označení provádí soukromý veterinární lékař, je možné použít pouze mikročipy splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení – ISO 11784 a ISO 11785. Označení zvířat tetováním je uznáváno, pokud je jasně čitelné a bylo prokazatelně provedeno před 3. červencem 2011. Zvíře musí být označeno před očkováním proti vzteklině a před vydáním pasu.

Více informací najdete zde  

Oznamovací povinnost chovatelů pěti a více fen starších jednoho roku

S účinností od 1. 11. 2017, dle novely č. 302/2017 Sb. zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), se zavádí nová povinnost chovatelů psů oznamovat místně příslušné krajské veterinární správě (KVS) chov pěti a více fen starších 12 měsíců, a to do sedmi dnů ode dne, kdy bylo tohoto počtu dosaženo.

Příslušné pracoviště veterinární správy: Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro  Moravskoslezský kraj, Na Obvodu 1104/51, Ostrava, 703 00, Telefon: +420 596 781 910.

Formulář a bližší informace najdete na stránkách Státní veterinární správy ČR.   

Evidence majitelů zvířat označených mikročipem

V České republice zatím nemáme centrální registr majitelů zvířat označených mikročipy. Zde jsou odkazy na některé:

Ústřední evidenci hospodářských zvířat vede Českomoravská společnost chovatelů, a.s. (ČMSCH, a.s.), se sídlem v Hradištku, Benešovská 123. Tel: +420 257 896 444, E-mail: cmsch@cmsch.cz.

Regionální pracoviště: Slavkovská 39, 74707 Opava – Jaktař, kontakt: Ing. Dagmar Nováková – tel. 553 777 468, mob. 602 132 615.

Evidují se: skot, tuři (od 1 ks), ovce a kozy (od 1 ks), koně, osli a jejich kříženci (od 1 ks), běžci (od 1 ks), prasata (od 2 ks), farmová zvěř (od 1 ks), včely a drůbež (hejna více jak 100 ks dospělé drůbeže produkující násadová vejce, hejna nosnic produkující vejce uváděná na trh, hejna drůbeže většího než 500 ks, líhně s kapacitou větší než 100 ks násadových vajec).

Podrobné informace najdete na stránkách Českomoravské společnosti chovatelů, a. s. 

Evidence prasátek chovaných v domácnosti        

Evidenci vede Český klub majitelů prasátek chovaných v domácnosti, o.s., tel.: 608 919 996, 777 212 160, 777 628 626, www.prasatkovdomacnosti.cz.

Registrace a povolení chovu zvířat vyžadujících zvláštní péči – plazi, ptáci, savci

Dle vyhlášky č. 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči je možno chovat některé plazy, ptáky a savce, stanovené touto vyhláškou, jen s povolením příslušné krajské veterinární správy.

Více informací najdete na stránkách Státní veterinární správy.          


Datum zveřejnění/aktualizace: 1.3.2021

Zpět na výpis