Pokousání zvířetem

Chovatel je povinen zajistit, aby bylo neprodleně a v rozsahu nezbytně nutném pro vyloučení podezření z onemocnění vzteklinou veterinárně vyšetřeno zvíře, které poranilo člověka nebo s ním přišlo do přímého kontaktu způsobem nebo za okolností, které mohou vyvolávat podezření z onemocnění touto nákazou.

Z důvodu prevence je chovatel povinen také zajistit, aby byli psi, lišky a jezevci držení v zajetí, ve stáří od 3 do 6 měsíců platně očkováni proti vzteklině a poté během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky přeočkováni, uchovávat doklad o očkování po dobu platnosti očkování a na požádání jej předložit úřednímu veterinárnímu lékaři.

Kontrolu těchto opatření provádí příslušná veterinární správa podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči.


Datum zveřejnění/aktualizace: 1.3.2021

Zpět na výpis