Nález uhynulého zvířete

Chovatelé jsou podle ust. § 40 odst. 1 veterinárního zákona povinni zajistit neškodné odstranění těl  uhynulých zvířat (kadáverů). Úhyn zvířat jsou povinni hlásit neprodleně osobě, která provádí jejich sběr a svoz, tj. kafilérii (REC, s. r. o., Mankovice 120 – tel. 556 736 581, 556 736 582).

Kadáver zvířete v zájmovém chovu může chovatel sám neškodně odstranit na vlastním pozemku (ne přežvýkavce, prase anebo zvíře nemocné nebo podezřelé z nebezpečné nákazy a koně jen se souhlasem KVS – viz. § 40 ost. 4 veterinárního zákona), tj. zvíře zahrabat na místě vhodném z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat a ochrany životního prostředí do hloubky nejméně 80 cm s použitím dezinfekčních prostředků.

Není-li chovatel znám, ohlásí nález kadáveru obci (tel. 596 581 723, 596 581 720) ten, komu náleží, nebo kdo spravuje místo nálezu, příp. nálezce, a obec zajistí jeho odstranění.

Nález drobného uhynulého zvířete (psa, kočky, ptactva – vyjma vodního) možno hlásit útulku pro psy na tel. č. 596 511 606, mob. 603 282 427.

Nález vodního ptáka nebo hromadného úhynu jiného ptactva možno hlásit přímo Krajské veterinární správě pro MS kraj na tel. 596 323 943.

Nález zvěře možno hlásit honebnímu společenství pro Orlovou nebo Doubravu na tel. č. 596 511 394 (p. Pěchovič), mob. 602 741 684, pro Petřvald a Lazy na číslo, mob. 603 249 249 (p. Matras).

U chráněného živočicha (CITES) zajistí jeho identifikaci Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) – tel. 595 134 116, 595 134 117, evidenci těchto živočichů vede krajský úřad – p. Janeček tel. 595 622 566.


Datum zveřejnění/aktualizace: 1.3.2021

Zpět na výpis