Našel jsem toulavého psa, nemůžu se starat o svého psa

Oznámit místo nálezu toulavého nebo opuštěného psa městskému útulku pro psy v Orlové – Lazích – tel. 596 511 606, mob. 603 282 427, nebo Městské policii Orlová – tel. 596 511 112, příp. odboru životního prostředí MěÚ Orlová – tel. 596 581 723, nebo předat nalezeného psa přímo útulku v Orlové - Lazích.

Pokud se vlastník o svého psa nemůže starat ze závažných důvodů (např. stěhování do domova důchodců, hospitalizace) a prokazatelně a bezúspěšně se sám snažil najít pro psa nového chovatele, může psa předat do útulku. Závažný důvod musí doložit.  

1. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Ing. Renáta Olšarová, odbor životního prostředí na radnici v Orlové – Městě, tel. 596 581 723  

2. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Za opuštění zvířete s úmyslem se jej zbavit a za nečinění opatření proti úniku zvířat je možno uložit pokutu v přestupkovém řízení do 50 000, příp. 500 000 Kč.  


Datum zveřejnění/aktualizace: 1.3.2021

Zpět na výpis