Určení otcovství souhlasným prohlášením

1

Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

 

Otcovství lze určit souhlasným prohlášením k dítěti jak narozenému, tak nenarozenému, je-li matka dítěte svobodná, rozvedená nebo ovdovělá a od zániku manželství uplynulo více než 300 dnů.

Prohlášení manžela matky dítěte, popřípadě jejího bývalého manžela, muže, který tvrdí, že je otcem dítěte a matky o určení otcovství k dítěti, které se narodilo v době mezi zahájením řízení o rozvodu a třístým dnem po rozvodu manželství nebo prohlášení manželství za neplatné, se činí před kterýmkoli matričním úřadem nebo zastupitelským úřadem. Takto lze určit otcovství i k dítěti ještě nenarozenému. V tomto případě  jeprohlášení  možné učinit do uplynutí jednoho roku narození dítěte. 

2

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádosti apod.):

 

Rodiče nenarozeného nebo narozeného dítěte.

Matka, manžel (bývalý manžel) a muž, který tvrdí, že je otcem dítěte.

3

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace:

 

Prohlašujícíc  musí být zletilí, prohlášení nezletilého rodiče musí být učiněno před soudem.

4

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

 

Je nutné navštívit osobně kterýkoli matriční úřad.

5

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

 

Městský úřad Orlová, Osvobození 796, Orlová-Lutyně.

6

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 

Městský úřad Orlová, odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad, Osvobození 796, Orlová-Lutyně, matrika, kanc. č. 238,

Alena Salamonová, tel.: 596581220
Irena Lindertová, tel.: 596581238

Úřední dny:
po, st  8.00-11.30 a 12.30-17.00 h, čt.: 8.00-11.30 a 12.30-13.30 h
út, pá: pouze pro objednané

7

Jaké doklady a informace musíte mít sebou:

 

  • platný doklad totožnosti
  • rodné listy rodičů
  • jde-li o určení otcovství k narozenému dítěti, rodný list dítěte
  • těhotenský průkaz popř. doklad prokazující těhotenství u prohlášení k nenarozenému dítěti
  • pravomocný rozsudek o rozvodu, je-li žena rozvedená
  • úmrtní list zemřelého manžela, je-li žena ovdovělá
  • rodné listy již narozených společných dětí
  • popř. doklad o zahájení  řízení o rozvodu

8

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

 

Zápis o určení otcovství sepíše matrikářka. 

9

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

 

Nejsou stanoveny poplatky.

10

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

 

Bezodkladně.

11

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

 

V případě, že jeden z rodičů nerozumí česky, je nutná  přítomnost tlumočníka.

12

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

13

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

 

Nejsou stanoveny.

14

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

 

Sankce nejsou stanoveny.

15

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 

Městský úřad Orlová, odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad.

16

Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

 

Alena Salamonová  

17

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

 

01.01.2024

18

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

 

23.01.2024


Datum zveřejnění/aktualizace: 1.11.2021

Zpět na výpis