Náhradní sociální (azylové) byty a náhradní ubytovací prostory pro osoby bez přístřeší

1.

 

   

2.

 

   

3.

Sociální (azylové) byty a náhradní sociální byty prostory pro osoby bez přístřeší

 

4.

Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

 

Sociální (azylové) byty a náhradní sociální byty pro osoby bez přístřeší jsou využívány oddělením sociální práce, odboru sociálního a zdravotního k řešení dočasného ubytování občanům, kteří se ocitli ve složitých bytových či sociálních poměrech.

5.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

 

Občan s trvalým pobytem v Orlové, Doubravě, Petřvaldě, jehož trvalý pobyt je fiktivní - v místě se nezdržuje. Občan v hmotné nouzi (zákon č. 111/2006 Sb.), starobní či invalidní důchodce. Občan zdržující se na ubytovnách různého typu.

6.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

 

Individuální podle situace.  

7.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

 

Písemným kontaktem, telefonickým kontaktem, osobní návštěvou, e-mailem, datovou schránkou. Následné osobní jednání je nutností.  

8.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

 

Městský úřad Orlová, odbor sociální a zdravotní, Osvobození 796, Orlová-Lutyně  

9.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 

Městský úřad Orlová, odbor sociální a zdravotní, oddělení sociální práce, Okružní 988, Orlová-Lutyně

Bc. Cieslar Tomáš, tel.: 596581452, 1. patro, kanc. 113
Bc. Tomanová Pavlína, tel.: 596581431, 1. patro, kanc. 112  

úřední hodiny: 

pondělí a středa 8,00 - 11,30hod. a 12,30 - 17,00hod.

čtvrtek 8,00 - 11,30hod. a 12,30 - 13,30hod.

10.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 

- občanský průkaz a další doklady dle konkrétní situace

11.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

 

nejsou  

12.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

 

nejsou  

13.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

 

nejsou

14.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

 

nejsou

15.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

 

Občan je povinen i nadále řešit svou nepříznivou bytovou situaci a spolupracovat se sociálními pracovníky odboru sociálního a zdravotního, oddělení sociální práce Městského úřadu Orlová.

16.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 

 ne

17.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

18.

Jaké jsou související předpisy:

 

zákon č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a další související předpisy, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

19.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

 

nejsou   

20.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

 

nejsou   

21.

Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

 

Kde se nacházejí náhradní sociální (azylové) byty?

- Orlová-Město, B.Smetany 313, 1x byt o velikosti 0+2,

- Orlová-Město, V Zimném dole 706 a 708, 2x byt v velikosti 1+1 (objekt Altenheim),

- Orlová-Lutyně, F.S.Tůmy 1242, 1x byt o velikosti 0+1

Kde se nacházejí náhradní ubytovací prostory pro osoby bez přístřeší?

- Orlová-Město, Klášterní 1215, 14x jednolůžkový pokoj

22.

Potřebujete se k věci dozvědět víc?

 

Další informace Vám poskytnou: Bc. Cieslar Tomáš, sociální pracovník, tel.: 596581452, Bc. Tomanová Pavlína, vedoucí oddělení sociální práce, tel.: 596581431

23.

Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

 

www.mesto-orlova.cz, tomas.cieslar@muor.cz, pavlina.tomanova@muor.cz

24.

Související životní situace a návody, jak je řešit:

 

dle konkrétní situace 

25.

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 

sociální pracovník, oddělení sociální práce  

26.

Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

 

Bc. Cieslar Tomáš

27.

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

 

1.1.2022

28.

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

 

1.1.2022

29.

Datum konce platnosti návodu:

 

   

30.

Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:


Datum zveřejnění/aktualizace: 1.1.2022

Zpět na výpis