Sociální práce a poradenství

1.

 

   

2.

 

   

3.

ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE  

 

 

4.

Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

 

Poskytujeme

pomoc při vyřizování osobních záležitostí (vyplňování tiskopisů, formulářů, žádostí, osobních dokladů, sepisování návrhu pro soud aj.)

sociální poradenství (oblast státní sociální podpory, oblast dávek hmotné nouze, nemocenské a důchodové pojištění)

poradenství v oblasti bydlení (zprostředkování ubytování, řešení bytové situace, dluhy za nájemné, energie, výpovědi z nájmu aj.)

základní právní poradenství (občanské právo, pracovně-právní vztahy, právo sociálního zabezpečení....)

pracovní poradenství (pomoc při sepsání životopisu, motivačního dopisu aj.)

poradenství v oblasti života osob se zdravotním znevýhodněním (invalidní důchody, příspěvek na péči aj.)

poradenství v oblasti finanční gramotnosti ( prevence zadlužení, řešení dluhů)

zprostředkování kontaktů (s odbornými a specializovanými pracovišti, úřady a dalšími institucemi)

doprovody (na úřady, k lékařům aj.)

Dále vyhledáváme a navštěvujeme klienty v jejich přirozeném prostředí, zaměřujeme se na realizaci preventivních aktivit abychom pomáhali předcházet nepříznivým životním situacím.

Na oddělení sociální práce působí také kurátor pro dospělé občany. Kurátor koordinuje pomoc, poskytuje služby a zajišťuje odborné sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní výchovy, nebo výkonu trestu odnětí svobody a odborné sociální poradenství osobám, jejich práva jsou ohroženy trestnou činnosti jiné osoby. Při této činnosti spolupracuje s vězeňskou službou, s probační a mediační službou, s úřadem práce a s dalšími navazujícími institucemi.

Všechny služby jsou poskytovány zdarma.

 

5.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

 

Zaměřujeme se na pomoc

osobám s obtížemi zapříčiněnými nepříznivou životní situací

- dlouhodobá nezaměstnanost, ztráta přístřeší, závislosti (alkohol, drogy, gamblerství...), návrat z výkonu trestu, oběti trestných činů, materiální a finanční problémy, osoby v hmotné nouzi, cizinci

osobám se zdravotním znevýhodněním a osobám blízkým

Pomoc je určena občanům města Orlová, města Petřvald a obce Doubrava.

 

6.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

 

individuální podle situace  

7.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

 

písemným kontaktem, telefonickým kontaktem, osobní návštěvou, e-mailem, datovou schránkou  

8.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

 

Městský úřad Orlová, odbor sociální a zdravotní, oddělení sociální práce, Okružní 988, Orlová-Lutyně  

9.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 

Městský úřad Orlová, odbor sociální a zdravotní, oddělení sociální práce, Okružní 988, Orlová-Lutyně

vedoucí oddělení Bc. Tomanová Pavlína, tel.: 596 581 431

úřední hodiny: pondělí a středa 8,00 - 11,30hod. a 12,30 -17,00hod., čtvrtek 8,00 - 11,30hod. a 12,30 - 13,30hod.

jednotlivé problémy a situace je pak možno řešit přímo se sociálními pracovníky oddělení dle cílových skupin

 

10.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 

dle konkrétní situace

 

11.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

 

nejsou  

12.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

 

nejsou  

13.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

 

nejsou

14.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

 

nejsou

15.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

 

žádné  

16.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 

17.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 

zákon č. 108/2006 Sb, o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

18.

Jaké jsou související předpisy:

 

zákon č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a další související předpisy

19.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

 

nejsou   

20.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

 

nejsou   

21.

Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

 

www.mesto-orlova.cz  

22.

Potřebujete se k věci dozvědět víc?

 

obrátit se na vedoucí oddělení a jednotlivé sociální pracovníky  

23.

Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

 

dotazy a informace je možno získat na kontaktech:

tel. 596 581 431

e-mail: pavlina.tomanova@muor.cz

 

24.

Související životní situace a návody, jak je řešit:

 

dle konkrétní situace 

25.

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 

vedoucí oddělení sociální práce  

26.

Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

 

Bc. Tomanová Pavlína  

27.

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

 

1.1.2022  

28.

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

 

1.1.2022

29.

Datum konce platnosti návodu:

 

   

30.

Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:Připojené dokumenty:

Potřebuješ poradit, pomůžeme Ti PDF [58.1KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 1.1.2022

Zpět na výpis