Sociální (azylové) byty a náhradní ubytovací prostory

1 (bude doplněno následně)
     
2 (bude doplněno následně)
     
3
  Sociální (azylové) byty a náhradní ubytovací prostory  
4 Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.
  Sociální (azylové) byty a náhradní ubytovací prostory jsou využívány oddělením ekonomicko-správním, odbor sociální a zdravotní, k řešení krátkodobého dočasného ubytování občanů omezených ve svéprávnosti v mimořádných sociálních a bytových situacích.  
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
  Žádost může podat občan ČR způsobilý k právním úkonům, který má trvalé bydliště v Orlové, Doubravě nebo Petřvaldě. Je starobní nebo invalidní důchodce, případně je občanem v hmotné nouzi.  
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
     
7 Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:
  Žádost bude sepsána příslušným pracovníkem oddělení ekonomicko-správního odboru sociálního a zdravotního Městského úřadu Orlová s občanem při osobním jednání.
Osobní jednání je nutné.  
8 Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
 

Městský úřad Orlová, OSZ
Osvobození 796
735 14 Orlová-Lutyně

 
9 Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:
 

odbor sociální a zdravotní
oddělení ekonomicko-správní,
Okružní 988, 2. patro, kanc. 217,
Bc. Kateřina Fonioková - tel. 596 581 470,
Mgr. Lenka Solichová, DiS.- tel. 596 581 471
2. patro, kanc. 218,
Mgr. Rostislav Szekela - tel. 596 581 469,
Bc. Petra Lepší - tel. 596 581 469
2.patro, kanc. 219
Bc. Tomáš Coufal, mgr - tel. 596 581 445

Úřední hodiny:
pondělí a středa od 8.00-11.30 hod. a 12.30-17.00 hod.
čtvrtek od 8.00-11.30 hod. a 12.30-13.30 hod. 

10 Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:
 

- platný občanský průkaz, 
- potvrzení o přiznání důchodu, popř. důchodový výměr, 
- doklady osvědčující skutečnost, že se občan ocitl v nepříznivé bytové a sociální situaci (např. rozsudek o vyklizení bytu, doklad o neprodloužení nájemní smlouvy, apod.)

 
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
  Není dán žádný předepsaný formulář žádosti, žádost sepisuje příslušný pracovník při osobním jednání.  
12 Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:
  nejsou  
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
  nejsou  
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:
     
15 Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:
  Žadatel je povinen vzhledem k dočasnéhu poskytnutí ubytování nadále řešit svou bytovou situaci hledáním dalších možností bydlení.  
16 Můžete využít tuto elektronickou službu:
  není k dispozici - při podání žádosti je nutné osobní jednání na odboru sociálním a zdravotním  
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje:
 

 

 
18 Jaké jsou související předpisy:
     
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
     
20 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:
     
21 Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:
 

Kde se nacházejí sociální (azylové) byty?
  
- Orlová-Lutyně, Polní čp. 960-1, 1 byt vel. 0+1, 1 byt vel. 0+2
  - Orlová-Lutyně, F.S.Tůmy 1241-2, 5 bytů vel. 0+1

Kde se nacházejí náhradní ubytovací prostory?
  - Orlová-Město, Klášterní čp.1215, 1 ubytovací prostor (ubytovna pro bezdomovce)
 

Jaká je čekací doba na umístění?
Každá žádost se vyřizuje aktuálně dle situace a volného místa. Žádosti se neevidují v žádném pořadníku.

Jak dlouho můžu v sociálním (azylovém) bytě nebo náhradním ubytovacím prostoru bydlet?
Smlouva o nájmu je nejprve uzavírána na dobu určitou jednoho kalendářního měsíce. O případném prodloužení je rozhodováno dle dodržování určitých podmínek, např. pravidelná úhrada nájemného, dodržování provozního řádu, apod.

 
22 Potřebujete se k věci dozvědět víc?
     
23 Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:
 

každý pracovní den telefonicky nebo e-mailem: 
Bc. Kateřina Fonioková, tel. 569 581 470, katerina.foniokova@muor.cz
Ing. Zdeňka Kelbichová, tel. 569 581 471, zdenka.kelbichova@muor.cz
Mgr. Rostislav Szekela, tel. 569 581 469, rostislav.szekela@muor.cz
Bc. Petra Lepší, tel. 596 581 469, petra.lepsi@muor.cz
Bc. Tomáš Coufal, mgr, tel. 569 581 445, tomas.coufal@muor.cz

nebo osobně  na odboru sociálním a zdravotním v úředních hodinách:
pondělí a středa od 8.00-11.30 hod. a 12.30-17.00 hod. 
čtvrtek od 8.00-11.30 hod. a 12.30-13.30 hod.

 
24 Související životní situace a návody, jak je řešit:
     
25 Za správnost návodu odpovídá útvar:
  zaměstnanec odboru sociálního a zdravotního  
26 Za správnost návodu odpovídá pan/paní:
  Iris Sidzinová  
27 Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:
     
28 Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:
  14.10.2020
29 Datum konce platnosti návodu:
     
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:
  Při zkoumání podané žádosti se zjišťují důvody vzniku nepříznivé bytové a sociální situace, včetně ověřování možnosti ubytování u rodinných příslušníků.   

Datum zveřejnění/aktualizace: 31.3.2016

Zpět na výpis