Občané omezení ve svéprávnosti

1

(bude doplněno následně)
     
2 (bude doplněno následně)
     
3
  Občané omezení ve svéprávnosti vlivem duševní poruchy  
4 Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.
  Osoba jevící známky duševní poruchy či jiné nemoci, vlivem které si není schopna uspokojovat své životní a osobní potřeby a svým neuváženým jednáním může způsobit újmu sobě nebo okolí.  
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
 

Každá právnická nebo fyzická osoba.

 
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
     
7 Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:
  Návrh nebo podnět na přezkoumání svéprávnosti je možno podat u Okresního soudu v Karviné - pobočka v Havířově.
Potřebné informace k sepsání návrhu nebo podnětu je možno získat na oddělení ekonomicko-správním odboru sociálního a zdravotního Městského úřadu Orlová.  
8 Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
 

k získání potřebných informací:
Městský úřad Orlová, OSZ
Osvobození 796
735 14  Orlová-Lutyně

k podání návrhu či podnětu:
Okresní soud v Karviné 
pobočka v Havířově
Dlouhá třída 1647/46a
736 01 Havířov-Podlesí

 
9 Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:
 

Městský úřad Orlová, odbor sociální a zdravotní,
oddělení ekonomicko-správní,
Okružní 988, 2. patro, kanc. 217,
Bc. Kateřina Fonioková - tel. 596 581 470,
Mgr. Lenka Solichová, DiS. - tel. 596 581 471,
2. patro, kanc. 218,
Mgr. Rostislav Szekela - tel. 596 581 469,
Bc. Petra Lepší - tel. 596 581 469
2. patro, kanc. 219
Bc. Tomáš Coufal, mgr - tel. 596 581 445
1. patro, kanc. 119,
Renáta Voznicová - tel. 596 581 446,

Úřední hodiny: 
pondělí a středa od 8.00-11.30 hod. a od 12.30-17.00 hod. 
čtvrtek od 8.00-11.30 hod. a od 12.30-13.30 hod.

Okresní soud v Karviné
pobočka v Havířově
Dlouhá třída 1647/46a
736 01 Havířov-Podlesí
tel.: 596 498 111

 
10 Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:
     
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
     
12 Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:
     
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
     
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:
     
15 Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:
 

 

 
16 Můžete využít tuto elektronickou službu:
     
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
18 Jaké jsou související předpisy:
     
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
     
20 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:
     
21 Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:
 

každý pracovní den telefonicky nebo e-mailem:
Bc. Kateřina Fonioková, teĺ. 569 581 470, katerina.foniokova@muor.cz
Ing. Zdeňka Kelbichová, tel. 569 581 471, zdenka.kelbichova@muor.cz
Mgr. Rostislav Szekela, tel. 596 581 469, rostislav.szekela@muor.cz
Bc. Petra Lepší, tel. 596 581 469, petra.lepsi@muor.cz
Bc. Tomáš Coufal, mgr, teĺ. 569 581 445, tomas.coufal@muor.cz
Renáta Voznicová, tel. 596 581 446, renata.voznicova@muor.cz

nebo osobně na odboru sociálním a zdravotním v úředních hodinách:
pondělí a středa od 8.00-11.30 hod. a 12.30-17.00 hod. 
čtvrtek od 8.00-11.30 hod. a 12.30-13.30 hod.

 
22 Potřebujete se k věci dozvědět víc?
     
23 Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:
     
24 Související životní situace a návody, jak je řešit:
     
25 Za správnost návodu odpovídá útvar:
  zaměstnanec odboru sociálního a zdravotního  
26 Za správnost návodu odpovídá pan/paní:
  Iris Sidzinová  
27 Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:
     
28 Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:
  14.10.2020
29 Datum konce platnosti návodu:
     
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Datum zveřejnění/aktualizace: 22.6.2012

Zpět na výpis