Odbor sociální a zdravotní

Sociální práce a poradenství
1.1.2022

Sociální práce a poradenství

1.       2.       3. ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE       4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.   Poskytujeme - pomoc při vyřizování osobních záležitostí (vyplňování tiskopisů, formulářů, žádostí, oso... více informací  |  Připojené soubory: 1

Sociální (azylové) byty a náhradní ubytovací prostory
31.3.2016

Sociální (azylové) byty a náhradní ubytovací prostory

1 (bude doplněno následně)       2 (bude doplněno následně)       3   Sociální (azylové) byty a náhradní ubytovací prostory   4 Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.   Sociální (azylové) byty a náhradní ubytovací prostory jsou využívány oddělením ekono... více informací

Náhradní sociální (azylové) byty a náhradní ubytovací prostory pro osoby bez přístřeší
1.1.2022

Náhradní sociální (azylové) byty a náhradní ubytovací prostory pro osoby bez přístřeší

1.       2.       3. Sociální (azylové) byty a náhradní sociální byty prostory pro osoby bez přístřeší   4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.   Sociální (azylové) byty a náhradní sociální byty pro... více informací

Upravitelné byty v domě čp.1390
22.6.2012

Upravitelné byty v domě čp.1390

1 (bude doplněno následně)       2 (bude doplněno následně)       3   Upravitelné byty v domě čp.1390   4 Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.   Zásady pro vyřizování žádostí a přidělování bytů v domě čp. 1390 v Orlové-Lutyni, schválené Radou města ... více informací  |  Připojené soubory: 3

Občané omezení ve svéprávnosti
22.6.2012

Občané omezení ve svéprávnosti

1 (bude doplněno následně)       2 (bude doplněno následně)       3   Občané omezení ve svéprávnosti vlivem duševní poruchy   4 Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.   Osoba jevící známky duševní poruchy či jiné nemoci, vlivem které si není schopna... více informací

Domy s pečovatelskou službou
1.1.2022

Domy s pečovatelskou službou

1       2       3   Domy s pečovatelskou službou   4 Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.   Zásady vyřazování žádostí a přidělování bytů v Domech s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů ve vlastnictví Města Orlová,, schválené Radou města Orl... více informací  |  Připojené soubory: 2

Bezbariérové byty
1.3.2021

Bezbariérové byty

1 (bude doplněno následně)       2 (bude doplněno následně)       3   Bezbariérové byty     4 Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.   Zásady vyřazování žádostí a přidělování bytů v Domech s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů ve vlastnictví M... více informací  |  Připojené soubory: 2