Odbor rozvoje a investic

Územně plánovací informace
6.9.2016

Územně plánovací informace

3. Územně plánovací informace   4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod. Návod jak získat informace o možnostech využití pozemku dle územně plánovací dokumentace.Žadatel se dozví, zda jeho konkrétní záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací. 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádo... více informací  |  Připojené soubory: 1

Posouzení pozemku z hlediska územního plánování a jeho funkčního využití dle územně plánovací dokumentace
6.9.2016

Posouzení pozemku z hlediska územního plánování a jeho funkčního využití dle územně plánovací dokumentace

3. Posouzení pozemku z hlediska územního plánování a jeho funkčního využití dle územně plánovací dokumentace.   4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod. Návod jak získat informace o možnostech využití pozemku dle územně plánovací dokumentace.Žadatel se dozví, zda jeho konkrétní záměr je v souladu s ... více informací  |  Připojené soubory: 1

Návrh na pořízení územního plánu (nebo jeho změny)
6.9.2016

Návrh na pořízení územního plánu (nebo jeho změny)

3. Návrh na pořízení územního plánu (nebo jeho změny)   4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod. Uplatní se v případě, kdy záměr stavebníka není v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací města. Na změnu územního plánu není právní nárok.   5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost a... více informací  |  Připojené soubory: 1