Získání povolení k umístění herního prostoru dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách

1.

Identifikační kód

2.

Kód

3.

Pojmenování (název) životní situace:

Získání povolení k umístění herního prostoru dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

4.

Základní informace k životní situaci:

Předmětem je povolení k umístění herního prostoru (týká se binga, technické a živé hry, pokud nejsou provozovány jako internetové).

5.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Zástupce provozovatele, který splňuje požadavky vyplývající z § 6 Zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

6.

Jaké jsou podmínky pro postup životní situace:

Podání žádosti o povolení umístění herního prostoru se všemi podklady, které ukládá Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

Úhrada správního poplatku za podanou žádost.:

 • ve výši 4.000 Kč za povolení k umístění herního prostoru,
 • ve výši 2.500 Kč za změnu povolení k umístění herního prostoru.

7.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti o povolení k umístění herního prostoru. V žádosti žadatel uvede druh, adresu a provozní dobu herního prostoru, druh hazardní hry, která má být v daném herním prostoru provozována, typ, výrobní číslo a počet herních pozic koncového zařízení, jejichž prostřednictvím bude hazardní hra provozována a připojí k ní povinné přílohy dle bodu č. 10

8.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Orlová, Osvobození 796, Orlová - Lutyně, PSČ 735 14

9.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Odbor městských financí a školství, oddělení financování školských a příspěvkových organizací, 2. patro, č. dv. 328, Michaela Goszij, Dis. tel. 596 581 316

Úřední hodiny jsou:

v pondělí a ve středu od 8.00 – 11:30 a od 12:30 – 17:00 hod.,  

ve čtvrtek                   od 8:00 – 11:30 a od 12:30 – 13:30 hod.,

v ostatních dnech se lze dotázat pouze telefonicky.

Případné dotazy zasílejte na e-mailovou adresu: michaela.goszij@muor.cz 

10.

Jaké doklady a informace musíte mít sebou:

Provozovatel předloží zejména:

 • žádost o povolení k umístění herního prostoru,
 • základní povolení k provozování druhu hazardní hry (vydané MF),
 • doklad o složení kauce,
 • osvědčení o provozuschopnosti pro každé technické zařízení, jehož prostřednictvím je hazardní hra provozována,
 • doklad o právním důvodu užívání prostor, v nichž má být provozována hazardní hra,
 • schéma kamerového systému.

Dokumenty nesmějí být v době podání žádosti starší 3 měsíců.

11.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:

http://www.mesto-orlova.cz/cz/radnice/formulare-ke-stazeni/odbor-mestskych-financi-a-skolstvi-formulare/

12.

Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Za každou předloženou žádost zákon ukládá povinnost uhradit správní poplatek:

 • ve výši 4.000 Kč za povolení k umístění herního prostoru
 • ve výši 2.500 Kč za změnu povolení k umístění herního prostoru

Platby:

 • Úhradu lze provést hotově na pokladně Městského úřadu Orlová, ul. Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně (bez poplatku) nebo bezhotovostním převodem
 • Informace o platbě lze získat při podání žádosti o povolení k umístění herního prostoru

13.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Do 30 dnů od podání žádosti

14.

Kteří jsou další účastníci /dotčeni/ postupu:

-

15.

Jaké další činnosti jsou po Vás požadovány:

Předložení žádosti včetně požadovaných příloh.

16.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Datové schránky

17.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů

18.

Jaké jsou související předpisy:

 • Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb.. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů

19.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Odvolání ve lhůtě do patnácti dnů ode dne doručení zamítavého rozhodnutí - ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje prostřednictvím Městského úřadu Orlová.

20.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Lze uložit sankce v souladu se zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

21.

Vaše nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně:

-

22.

Potřebujete se k věci dovědět víc?

-

23.

Dále se můžete obrátit na:

-

23.

Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

 

24.

Související životní situace a návody, jak je řešit a další dokumenty:

 

25.

 

Za správnost návodu odpovídá:

Odbor městských financí a školství MěÚ Orlová

26.

Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Michaela Goszij, Dis.

michaela.goszij@muor.cz

27.

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.01.2017

28.

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:

15.03.2018

29.

Datum konce platnosti návodu

-

30.

Interní informace:

-


Datum zveřejnění/aktualizace: 30.9.2020

Zpět na výpis