Ohlášení hazardní hry (Ohlášení tomboly, Ohlášení turnaje malého rozsahu)

1.

Identifikační kód

2.

Kód

3.

Pojmenování (název) životní situace:

Ohlášení hazardní hry (Ohlášení tomboly, Ohlášení turnaje malého rozsahu)

4.

Základní informace k životní situaci:

Ohlášení tomboly, u níž výše herní jistiny činí více než 100 000 Kč nebo turnaje malého rozsahu dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

Pozn.: Ohlášení tomboly není třeba, jestliže se jedná o tombolu, u níž výše herní jistiny nepřekročí 100 000,- Kč.

5.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Zástupce provozovatele, který splňuje požadavky vyplývající z § 6 Zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

6.

Jaké jsou podmínky pro postup životní situace:

Podání písemného ohlášení v souladu se Zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

7.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním písemného ohlášení s povinnými náležitostmi:

 • obecné náležitosti,
 • název a popis ohlašované hazardní hry,
 • adresa místa, kde bude ohlašovaná hazardní hra provozována,
 • dobu, po kterou bude ohlašovaná hazardní hra provozována, stanovenou přesným dnem jejího zahájení a ukončení,
 • určení osoby, která bude zajišťovat řádný průběh hazardní hry a dodržování podmínek stanovených tímto zákonem,
 • herní plán,
 • v případě tomboly identifikační údaje notáře, který osvědčí průběh slosování.

Za každou jednotlivou hazardní hru se podává samostatné ohlášení.

8.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Orlová, Osvobození 796, Orlová - Lutyně, PSČ 735 14

 

9.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Odbor městských financí a školství, oddělení financování školských a příspěvkových organizací, 2. patro, č. dv. 328, Michaela Goszij, Dis.,  tel. 596 581 316

Úřední hodiny jsou:

v pondělí a ve středu od 8.00 – 11:30 a od 12:30 – 17:00 hod.,  

ve čtvrtek                   od 8:00 – 11:30 a od 12:30 – 13:30 hod.,

v ostatních dnech se lze dotázat pouze telefonicky. 

Případné dotazy zasílejte na e-mailovou adresu: michaela.goszij@muor.cz 

 

10.

Jaké doklady a informace musíte mít sebou:

Provozovatel předloží zejména:

 • písemné ohlášení konkrétní hazardní hry

11.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:

http://www.mesto-orlova.cz/cz/radnice/formulare-ke-stazeni/odbor-mestskych-financi-a-skolstvi-formulare/

 

12.

Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Bez poplatku

13.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Do 30 dnů od podání žádosti

14.

Kteří jsou další účastníci /dotčeni/ postupu:

-

15.

Jaké další činnosti jsou po Vás požadovány:

16.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Datové schránky - (týká se zejména právnických osob)
 • E-mailem, který bude opatřen elektronickým podpisem

17.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 280/2009 Sb., Daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

18.

Jaké jsou související předpisy:

19.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Odvolání ve lhůtě do patnácti dnů ode dne doručení zamítavého rozhodnutí - ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje prostřednictvím Městského úřadu Orlová.

20.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Lze uložit sankce v souladu se zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

21.

Vaše nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně:

-

22.

Potřebujete se k věci dovědět víc?

-

23.

Dále se můžete obrátit na:

-

23.

Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

 

24.

Související životní situace a návody, jak je řešit a další dokumenty:

 

25.

 

Za správnost návodu odpovídá:

Odbor městských financí a školství MěÚ Orlová

26.

Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Michaela Goszij, Dis.

michaela.goszij@muor.cz

27.

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.01.2017

28.

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:

15.03.2018

29.

Datum konce platnosti návodu

-

30.

Interní informace:

-


Datum zveřejnění/aktualizace: 15.3.2018

Zpět na výpis