Změna ostatních údajů v registru silničních vozidel

1. Identifikační kód:
2. Kód:

3. Pojmenování (název) životní situace:
Změna ostatních údajů v registru silničních vozidel

4. Základní informace k životní situaci:
Jedná se o zápis změny údaje v registru silničních vozidel jiného, než je změna vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
O zápis změny údaje v registru silničních vozidel jiného, než je změna vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, je povinen požádat
a) vlastník silničního vozidla, jedná-li se o změnu údaje uvedeného v § 4 odst. 2 písm. a),
b) provozovatel silničního vozidla.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Žádost o zápis změny údaje musí být podána do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:
Podáním písemné žádosti o zapsání změny údaje v registru silničních vozidel na příslušném úřadě.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností. 

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:
S úředníky registru vozidel.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:
K žádosti se přiloží:
1) technický průkaz,
2) osvědčení o registraci silničního vozidla, nejedná-li se o vozidlo vyřazené z provozu,
3) další doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů, pokud se jedná o změny technických údajů o silničním vozidle a
4) doklad totožnosti (občanský průkaz).

Pokud je předmětem žádosti zápis změny údaje v registru silničních vozidel na základě výměny podstatné části mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla, k žádosti se dále přiloží:
1) doklad o nabytí této části,
2) protokol o technické prohlídce provedené po výměně této podstatné části a
3) rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o schválení technické způsobilosti po provedené výměně, jedná-li se o přestavbu silničního vozidla.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Žádost získáte na příslušném úřadě, stačí ji vyplnit na místě.  Formulář v elektronické podobě naleznete zde.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:
Správní poplatky se hradí hotově u přepážky a činí 50,-Kč za každou změnu.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Žádost je obvykle vyřízena na počkání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:
Dalšími účastníky mohou být: zmocněnec, leasingová společnost, apod.   

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:
Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:
Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel. 
 
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Opravné prostředky se uplatňují na příslušném úřadě dle správního řádu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:
Za nepožádání o zápis změny jiného údaje v registru silničních vozidel lze uložit sankci do 50 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit:
Petr Wielgus, tel. 596 581 615, email: petr.wielgus@muor.cz
Kamila Podgorná, tel. 596 581 616, e-mail: kamila.podgorna@muor.cz

Eva Matušíková, tel. 596 581 620,  email: eva.matusikova@muor.cz

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:
www.mdcr.cz - stránky Ministerstva dopravy ČR

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Městský úřad Orlová, odbor dopravy

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:
Eva Matušíková

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.06.2017

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:
25.03.2020

29. Datum konce platnosti návodu:
Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 4.3.2015

Zpět na výpis