Přidělení registrační značky vozidla a vydání technického průkazu vozidla v případě jejich ztráty, poškození, odcizení

1. Identifikační kód:
2. Kód:

3. Pojmenování (název) životní situace:
Přidělení registrační značky vozidla a vydání technického průkazu vozidla v případě jejich ztráty, poškození, odcizení.

4. Základní informace k životní situaci:
Životní situace se týká ztráty, poškození nebo odcizení dokladů a registrační značky.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Oprávněnou osobou k jednání je obecně fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako vlastník silničního vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemně vlastníkem vozidla.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Splnění všech požadovaných náležitostí.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:
Podáním písemné žádosti o náhradu s odůvodněním (například z důvodu ztráty) na příslušném úřadě.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností. 

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:
S úředníky registru vozidel.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:
Na úřadě se předkládá: doklad totožnosti (občanský průkaz), poškozené, případně zbylé tabulky registrační značky, osvědčení o registraci vozidla (ORV) a technický průkaz, jsou-li k dispozici.
V případě odcizení dokladů k vozidlu nebo tabulek registrační značky, je vhodné věc oznámit policii. Doklad potvrzující přijetí oznámení o odcizení se potom předloží na úřadě.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Žádost o zápis změn údajů získáte na příslušném úřadě, stačí ji vyplnit na místě. Formuláře v elektronické podobě naleznete zde a zde.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:
Správní poplatky se hradí hotově u přepážky.
Přidělení nových tabulek registrační značky - 200 Kč za jednu tabulku.
Vydání technického průkazu vozidla nebo osvědčení o registraci vozidla v případě jejich ztráty, poškození, odcizení - 100 Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Žádost je obvykle vyřízena na počkání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:
Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:
Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Opravné prostředky se uplatňují na příslušném úřadě dle správního řádu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:
Pokud provozovatel silničního vozidla provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, na němž není způsobem umožňujícím identifikaci vozidla umístěna tabulka s registrační značkou, lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč. Řidiči takového vozidla se uloží zákaz řízení a pokuta.
Pokud řidič nemá při řízení u sebe potřebné doklady, např. osvědčení o registraci vozidla, dopouští se přestupku.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit:
Petr Wielgus, tel. 596 581 615, email: petr.wielgus@muor.cz
Kamila Podgorná, tel. 596 581 616, e-mail: kamila.podgorna@muor.cz

Eva Matušíková, tel. 596 581 620,  email: eva.matusikova@muor.cz

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:
www.mdcr.cz - stránky Ministerstva dopravy ČR

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
 
25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Městský úřad Orlová, odbor dopravy

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:
Eva Matušíková

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.06.2017

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:
25.03.2020

29. Datum konce platnosti návodu:
Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:
 


Datum zveřejnění/aktualizace: 4.3.2015

Zpět na výpis