Žádost o stanovení přechodné (místní) úpravy dopravního značení

1. Identifikační kód:
2. Kód:

3. Pojmenování (název) životní situace:

Žádost o stanovení přechodné (místní) úpravy dopravního značení.

4. Základní informace k životní situaci:

Omezení silničního provozu - úprava provozu na pozemních komunikacích (přechodná/místní).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žádost o stanovení přechodné (místní) úpravy provozu na pozemních komunikacích podává vlastník (správce) pozemní komunikace, fyzická, právnická osoba, fyzická osoba podnikající - v jejichž zájmu je úprava provozu na pozemních komunikacích vyžadována.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podání žádosti o stanovení přechodné (místní) úpravy na pozemních komunikacích. 

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti o stanovení přechodné (místní) úpravy dopravního značení - vyplnění formuláře a doložením podkladů.

 8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Orlová, odbor dopravy, Kpt. Jaroše 1345, Orlová-Lutyně.

 9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Orlová, odbor dopravy, Kpt. Jaroše 1345, Orlová - Lutyně (v případě silnic II. a III. třídy a místních komunikací).

Odpovědný pracovník : Mgr. Renáta Podlesná - úředník silničního správního úřadu, kanc. č. 5, tel. č. 596 581 626, renata.podlesna@muor.cz

 Úřední hodiny:

pondělí a středa od 8.00 do 11,30 hodin a od 12,30 hodin do 17,00 hodin, čtvrtek od 8.00 do 11,30 hodin a od 12,30 hodin do 13,30 hodin

 10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Vyplnění formuláře s doložením situačního snímku s návrhem dopravního značení. Souhlas vlastníka/správce předmětné pozemní komunikace, na které má být dopravní značení umístěno. Vyjádření dotčeného orgánu - Policie České republiky (Dopravní inspektorát). Při zastupování plnou moc.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář: zde.

 12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

O žádosti bude rozhodnuto bezodkladně do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.

 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Dalšími účastníky jsou:
• vlastník/správce dotčené komunikace,
• Policie ČR (Dopravní inspektorát),
• případné dotčené organizace, orgány nebo občané.

 15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou stanoveny

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Tuto situaci není možné řešit prostřednictvím elektronické pošty.

 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 18. Jaké jsou související předpisy:

 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti stanovení nejsou opravné prostředky přípustné.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Nedodržení podmínek stanovení místní nebo přechodné úpravy dopravního značení je považováno za naplnění podstaty přestupku dle § 42a odst. 1 písm. h), resp. správního deliktu dle § 42b, odst. 1 písm. h) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

 22. Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit:

Mgr. Renáta Podlesná, tel. 596 581 626, e-mail: renata.podlesna@muor.cz

 23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

www.mdcr.cz - stránky Ministerstva dopravy ČR

 24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

 25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Městský úřad Orlová, odbor dopravy

 26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Mgr. Renáta Podlesná

 27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.12.2017

 28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:

01.12.2017

 

29. Datum konce platnosti návodu:

Konec platnosti návodu není stanoven.


Datum zveřejnění/aktualizace: 10.1.2014

Zpět na výpis