Výpis z evidenční karty řidiče/z bodového hodnocení řidiče

1. Identifikační kód:
2. Kód:

3. Pojmenování (název) životní situace:

Žádost o výpis z evidenční karty řidiče/z bodového hodnocení řidiče (dále jen „výpisy“). Výpis z evidenční karty řidiče slouží k výdeji dat z registru řidičů nebo výpisu údajů z registru řidičů. Výpis z bodového hodnocení řidiče obsahuje pouze datum skutku, právní kvalifikaci, kdo rozhodl a počet bodů.

 

4. Základní informace k životní situaci:

Výdej dat z registru řidičů fyzickým osobám, pokud jde o údaje o nich vedené.

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Podat písemnou žádost o výpisy může fyzická osoba, pokud jde o údaje o ní vedené. Žádost může podat také fyzická nebo právnická osoba na základě písemného souhlasu osoby, o jejíž údaje fyzická nebo právnická osoba žádá, ověřeného příslušným orgánem.

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Splnění všech požadovaných náležitostí.

 

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podání písemné žádosti o výpis. Žádost je možné vypsat na úřadě. Neexistuje tiskopis pro podání žádosti.

Pro zjednodušení jsme vyhotovili jednouchou žádost v níž stačí vyplnit pouze označené údaje a žadatel tak nemusí sám žádost tvořit.

 

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Na všech úřadech obcí s rozšířenou působností.

 

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

S úředníky registru řidičů.

 

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Na úřadě předložte: žádost o výpis (možno vypsat až na úřadě), doklad totožnosti, případně písemný souhlas osoby, o jejíž údaje žádáte, ověřený příslušným orgánem.

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Předepsané formuláře nejsou stanoveny. Jednoduchý formulář naleznete ZDE a ZDE.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Správní poplatek činí 15 Kč za první stránku a 5 Kč za každou i započatou stránku, jeli, pořizována na kopírovacím stroji nebo tiskárně počítače.

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Výpis z bodového hodnocení  a výpis z evidenční karty řidiče se vyřizuje na počkání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

 

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,  ve znění pozdějších předpisů.

 

18. Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Sankce nejsou stanoveny.

 

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

 

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit:

Ing.Magdaléna Kiedroňová, tel. 596 581 621, email: magdalena.kiedronova@muor.cz

Martina Razimová, tel. 596 581 619, e-mail: martina.razimova@muor.cz

 

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

www.mdcr.cz - stránky Ministerstva dopravy ČR

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

 

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Městský úřad Orlová, odbor dopravy

 

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Ing. Magdaléna Kiedroňová

 

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.07.2018

 

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:

27.03.2020

29. Datum konce platnosti návodu:

Konec platnosti návodu není stanoven.

 

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Stejný postup se použije u žádosti výpis z bodového hodnocení řidiče.

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 5.6.2013

Zpět na výpis