Mapy
MAPY
Fotogalerie
FOTOGALERIE
Online Rezervace
ONLINE REZERVACE
Dotazy občanů
DOTAZY OBČANŮ

Vydání řidičského průkazu

1. Detailní údaje (bude doplněno následně)
2. Stručný popis (bude doplněno následně)

3. Pojmenování (název) životní situace:

Vydání řidičského průkazu

 

4. Základní informace k životní situaci:

Řidičský průkaz se vydává osobě, která je držitelem řidičského oprávnění nebo osobě, která úspěšně absolvovala zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Osoba, která je držitelem řidičského oprávnění nebo ta, která úspěšně absolvovala zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

 

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost o vydání řidičského průkazu podejte osobně na libovolném úřadě obce s rozšířenou působností

Žádost se nevypisuje ručně, úřednice ji vytiskne, žadatel se pouze podepíše.

 

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Žadatel může řidičský průkaz vyřídit na libovolném úřadě obce s rozšířenou působností

 

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

S úředníky registru řidičů.

 

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklad totožnosti (OP, u cizinců – doklad o povolení k pobytu) a současný řidičský průkaz (netýká se prvožadatelů).

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o vydání řidičského průkazu se nevyplňuje.

 

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Správní poplatek činí 200 Kč (v případě zrychlené žádosti 700 Kč).

U povinné výměny ze zákona se poplatek nehradí.

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Vaše žádost bude vyřízena nejpozději do 20 dnů od podání, v případě urychleného vyřízení je lhůta do 5 pracovních dnů (netýká se prvožadatelů).

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

ŘP je nutné převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněnce na základě ověřené plné moci.

 

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Tuto situaci nelze řešit prostřednictvím elektronické pošty.

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,  ve znění pozdějších předpisů.

 

18. Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Sankce nejsou stanoveny.

 

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

 

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit:

Ing.Magdaléna Kiedroňová, tel. 596 581 621, email: magdalena.kiedronova@muor.cz

Martina Razimová, tel. 596 581 619, e-mail: martina.razimova@muor.cz

 

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

www.mdcr.cz - stránky Ministerstva dopravy ČR

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

 

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Městský úřad Orlová, odbor dopravy

 

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Silvie Havlásková

 

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.07.2018

 

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:

01.07.2019

 

29. Datum konce platnosti návodu:

Konec platnosti návodu není stanoven.

 

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

 

 


Zpět na výpis
Partner projektu:
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Úřední hodiny

Po, St: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
Út, Pá: (pouze pro objednané)

Polední přestávka: 11:30 - 12:30

Pokladní hodiny

Po, St: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 16:00
Út, Čt, Pá: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 13:30