Vydání řidičského průkazu

1. Identifikační kód:
2. Kód:

3. Pojmenování (název) životní situace:

Vydání řidičského průkazu

 

4. Základní informace k životní situaci:

Řidičský průkaz se vydává osobě, která je držitelem řidičského oprávnění nebo osobě, která úspěšně absolvovala zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Osoba, která je držitelem řidičského oprávnění nebo ta, která úspěšně absolvovala zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

 

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost o vydání řidičského průkazu podejte osobně na libovolném úřadě obce s rozšířenou působností

Žádost se nevypisuje ručně, úřednice ji vytiskne, žadatel se pouze podepíše.

 

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Žadatel může řidičský průkaz vyřídit na libovolném úřadě obce s rozšířenou působností

 

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

S úředníky registru řidičů.

 

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklad totožnosti (OP, u cizinců – doklad o povolení k pobytu) a současný řidičský průkaz (netýká se prvožadatelů).

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o vydání řidičského průkazu se nevyplňuje.

 

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Správní poplatek činí 200 Kč (v případě zrychlené žádosti 700 Kč).

U povinné výměny ze zákona se poplatek nehradí.

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Vaše žádost bude vyřízena nejpozději do 20 dnů od podání, v případě urychleného vyřízení je lhůta do 5 pracovních dnů (netýká se prvožadatelů).

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

ŘP je nutné převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněnce na základě ověřené plné moci.

 

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Tuto situaci nelze řešit prostřednictvím elektronické pošty.

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,  ve znění pozdějších předpisů.

 

18. Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Sankce nejsou stanoveny.

 

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

 

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit:

Ing.Magdaléna Kiedroňová, tel. 596 581 621, email: magdalena.kiedronova@muor.cz

Martina Razimová, tel. 596 581 619, e-mail: martina.razimova@muor.cz

 

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

www.mdcr.cz - stránky Ministerstva dopravy ČR

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

 

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Městský úřad Orlová, odbor dopravy

 

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Ing. Magdaléna Kiedroňová

 

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.07.2018

 

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:

27.03.2020

 

29. Datum konce platnosti návodu:

Konec platnosti návodu není stanoven.

 

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

 

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 22.6.2012

Zpět na výpis