Odbor dopravy

Zápis nového (dosud neregistrovaného) vozidla do registru silničních vozidel
2.1.2024

Zápis nového (dosud neregistrovaného) vozidla do registru silničních vozidel

1. Identifikační kód:2. Kód: 3. Pojmenování (název) životní situace:Zápis nového (dosud neregistrovaného) vozidla do registru silničních vozidel 4. Základní informace k životní situaci:Životní situace se týká registrace nového vozidla, dosud neregistrovaného vozidla, jež podléhá povinné registraci. 5. Kdo je oprávněn v této v... více informací

Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla.
2.1.2024

Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla.

1. Identifikační kód:2. Kód: 3. Pojmenování (název) životní situace:Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla. 4. Základní informace k životní situaci:Tato situace se týká převodu vlastnického práva. 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):V případě převodu vlastnického práva (prodej, darování, apod... více informací

Změna ostatních údajů v registru silničních vozidel
2.1.2024

Změna ostatních údajů v registru silničních vozidel

1. Identifikační kód:2. Kód: 3. Pojmenování (název) životní situace:Změna ostatních údajů v registru silničních vozidel 4. Základní informace k životní situaci:Jedná se o zápis změny údaje v registru silničních vozidel jiného, než je změna vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla. 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat ... více informací

Výměna registrační značky vozidla a vydání osvědčení o registraci vozidla v případě jejich ztráty, poškození, odcizení
2.1.2024

Výměna registrační značky vozidla a vydání osvědčení o registraci vozidla v případě jejich ztráty, poškození, odcizení

1. Identifikační kód:2. Kód: 3. Pojmenování (název) životní situace:Přidělení registrační značky vozidla a vydání osvědčení o registraci vozidla v případě jejich ztráty, poškození, odcizení. 4. Základní informace k životní situaci:Životní situace se týká ztráty, poškození nebo odcizení dokladu a registrační značky. 5. Kdo je ... více informací

Zánik silničního vozidla (dříve trvalé vyřazení)
2.1.2024

Zánik silničního vozidla (dříve trvalé vyřazení)

1. Identifikační kód:2. Kód: 3. Pojmenování (název) životní situace:Zánik silničního vozidla 4. Základní informace k životní situaci:Vlastník silničního vozidla jiného než přípojného požádá o zápis zániku silničního vozidla nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy :1. bylo předáno provozovateli zařízení ke sběru autovraků bez odstran... více informací

Vyřazení silničního vozidla z provozu (depozit)
2.1.2024

Vyřazení silničního vozidla z provozu (depozit)

1. Identifikační kód:2. Kód: 3. Pojmenování (název) životní situaceVyřazení silničního vozidla z provozu (takzvaný "depozit") 4. Základní informace k životní situaciO vyřazení může vlastník vozidla požádat, nechce-li vozidlo z nějakého důvodu delší dobu provozovat (např. sezónní provoz, dlouhodobá oprava, atd.). Vozidlo se tak... více informací

Žádost o stanovení přechodné (místní) úpravy dopravního značení
10.1.2014

Žádost o stanovení přechodné (místní) úpravy dopravního značení

1. Identifikační kód:2. Kód: 3. Pojmenování (název) životní situace: Žádost o stanovení přechodné (místní) úpravy dopravního značení. 4. Základní informace k životní situaci: Omezení silničního provozu - úprava provozu na pozemních komunikacích (přechodná/místní). 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): ... více informací

Uzavírka pozemní komunikace
10.1.2014

Uzavírka pozemní komunikace

1. Identifikační kód:2. Kód: 3. Pojmenování (název) životní situace: Uzavírka pozemní komunikace.  4. Základní informace k životní situaci: Dálnici, silnici, místní komunikaci a veřejně přístupnou účelovou komunikaci lze uzavřít jen na základě povolení silničního správního úřadu. Uzavírka může být buď částečná (např. uzavřen... více informací

Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu)
10.1.2014

Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu)

1. Identifikační kód:2. Kód: 3. Pojmenování (název) životní situace: Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu).  4. Základní informace k životní situaci: Na silnici a místní komunikaci lze připojit sousední nemovitost pouze na základě povolení vydaného silničním správním úřadem. Povolení silničního správní... více informací

Výpis z evidenční karty řidiče/z bodového hodnocení řidiče
5.6.2013

Výpis z evidenční karty řidiče/z bodového hodnocení řidiče

1. Identifikační kód:2. Kód: 3. Pojmenování (název) životní situace: Žádost o výpis z evidenční karty řidiče/z bodového hodnocení řidiče (dále jen „výpisy“). Výpis z evidenční karty řidiče slouží k výdeji dat z registru řidičů nebo výpisu údajů z registru řidičů. Výpis z bodového hodnocení řidiče obsahuje pouze datum skutku, p... více informací

Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu
5.6.2013

Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu

1. Identifikační kód:2. Kód: 3. Pojmenování (název) životní situace: Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu 4. Základní informace k životní situaci: V určitých situacích existuje povinnost odevzdat řidičský průkaz příslušnému úřadu, např.: - pozbytí řidičských oprávnění (zákaz činnosti, zdržení s... více informací

Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu, průkazu Evropských společenství
5.6.2013

Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu, průkazu Evropských společenství

1. Identifikační kód:2. Kód: 3. Pojmenování (název) životní situace: Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu. 4. Základní informace k životní situaci: Držitel řidičského oprávnění je při ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu (ŘP) nebo mezinárodní... více informací

Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu
5.6.2013

Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu

1. Identifikační kód: 2. Kód: 3. Pojmenování (název) životní situace: Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu. 4. Základní informace k životní situaci: Držitel řidičského průkazu (ŘP) nebo mezinárodního řidičského průkazu (MŘP) je povinen veškeré změny povinně zapisovaných údajů uvedených v ŘP ne... více informací

Vydání mezinárodního řidičského průkazu
5.6.2013

Vydání mezinárodního řidičského průkazu

1. Identifikační kód:2. Kód: 3. Pojmenování (název) životní situace: Vydání mezinárodního řidičského průkazu (dále jen MŘP) 4. Základní informace k životní situaci: MŘP České republiky je doplňkovým dokladem k národnímu řidičskému průkazu. V České republice se vydávají dva vzory MŘP podle Úmluv o silničním provozu (Ženeva 19... více informací

Zvláštní užívání komunikací a silnic
22.6.2012

Zvláštní užívání komunikací a silnic

1. Identifikační kód:2. Kód: 3. Pojmenování (název) životní situace: Zvláštní užívání pozemní komunikace - stavební práce, umístění inženýrských sítí, provozování stánků, reklamní zařízení, sportovní a kulturní akce apod.  4. Základní informace k životní situaci: Dálnice, silnice a místní komunikace lze užívat jiným než obvy... více informací

Vydání řidičského průkazu
22.6.2012

Vydání řidičského průkazu

1. Identifikační kód:2. Kód: 3. Pojmenování (název) životní situace: Vydání řidičského průkazu  4. Základní informace k životní situaci: Řidičský průkaz se vydává osobě, která je držitelem řidičského oprávnění nebo osobě, která úspěšně absolvovala zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. 5. Kdo je oprávně... více informací