Pohotovotní telefon pro havarijní službu vodoprávního úřadu

Pohotovostní telefon pro havarijní službu vodoprávního úřadu obce s rozšířenou působností dle §41 odst 3 vodního zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění:
tel.č. 724 182 083.

Telefon slouží jako pohotovostní telefon pro složky integrovaného záchranného systému, které k havárii přizvou příslušný vodoprávní úřad. Podle vodního zákona platí, že kdo způsobí nebo zjistí havárii ohrožující jakost povrchových nebo podzemních vod, např. ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami nebo dojde-li k ohrožení vod v ochranných pásmech vodních zdrojů, je povinen informovat Hasičský záchranný sbor nebo Policii ČR.Datum zveřejnění/aktualizace: 26.4.2017

Zpět na výpis