Voda

Formuláře ke stažení:

Společné oznámení záměru (dle §96 zákona č. 183/20016 Sb., o územním plánování a stavebním řádu)27.9.2021 PDF [322.3KB]
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace (§18 odst.3 zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu)27.9.2021 PDF [55.9KB]
Žádost o vydání společného povolení (dle §94j a 94q zákona č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu)27.9.2021 PDF [429.2KB]
Zpětvzetí žádosti (dle ustanovení §66 odst.1 písm a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád)27.9.2021 PDF [9.2KB]
Žádost o povolení k odběru pozemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu (Příloha č.2 k vyhlášce 183/2018 Sb.)27.9.2021 PDF [339.3KB]
Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu (Příloha č. 21 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.)27.9.2021 PDF [403.5KB]
Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu ( Příloha č. 20 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.)27.9.2021 PDF [384.7KB]
Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel (Příloha č. 19 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.)27.9.2021 PDF [311.3KB]
Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo o jeho změnu (Příloha č. 1 k vyhlášce 183/2018 Sb.)27.9.2021 PDF [447.1KB]
Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu (Příloha č.7 k vyhlášce 183/2018 Sb.)27.9.2021 PDF [311.3KB]
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru (Příloha č. 16 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.)27.9.2021 PDF [289.6KB]
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu (Příloha č. 4 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.)27.9.2021 PDF [331.5KB]
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění (Příloha č. 18 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.)27.9.2021 PDF [309.3KB]
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu (Příloha č. 6 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.)27.9.2021 PDF [298.2KB]
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu (Příloha č. 3 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.)27.9.2021 PDF [304.5KB]
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění (Příloha č. 17 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.)27.9.2021 PDF [304.0KB]
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu (Příloha č.5 k vyhlášce 183/2018)27.9.2021 PDF [307.8KB]
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu (Příloha č. 10 k vyhlášce 183/2018 Sb.)27.9.2021 PDF [395.7KB]
Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla (Příloha č.25 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.)27.9.2021 PDF [270.4KB]
Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu (Příloha č. 23 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.)27.9.2021 PDF [470.3KB]
Žádost o stanovení způsobu a vpodmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu (Příloha č. 22 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.)27.9.2021 PDF [373.1KB]

Strana: 1 2