Stavební úřad

Formuláře ke stažení:

3. Další formuláře
Prohlášení stavbyvedoucího7.5.2018 DOC [35KB]
Žádost o vyhledání PD ve skladu stavební dokumentace stavebního úřadu7.5.2018 DOCX [15.2KB]
Žádost o stanovisko dle § 19 horního zákona (pro stavby na poddolovaném území)7.5.2018 DOC [27KB]
Žádost o výjimku z vyhl.č. 501/2006 Sb.7.5.2018 DOC [29.5KB]
Žádost o výjimku z vyhl.č. 268/2009 Sb. - OTP7.5.2018 DOC [26.5KB]
Žádost o ověření zjednodušené dokumentace (pasportu) stavby7.7.2021 DOC [62KB]
Ohlašovací povinnost užívání veřejného prostranství19.7.2021 DOC [38KB]
2. Kolaudace stavby
Ohlášení dokončení stavby (pro RD, které se nekolaudují)13.2.2018 PDF [273.7KB]
Příloha k ohlášení dokončení stavby13.2.2018 DOCX [13.9KB]
Žádost o přidělení čísla popisného13.2.2018 PDF [273.2KB]
Návrh na kolaudaci (použít pouze pro stavby povolené před 31.12.2006!!)13.2.2018 DOC [44KB]
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu (příloha č. 12 vyhl. 503/2006 Sb.)13.2.2018 DOCX [40.1KB]
Žádost o povolení předčasného užívání stavby (příloha č. 13 vyhl. 503/2006 Sb.)13.2.2018 DOCX [38.1KB]
1. Povolení stavby
Příloha k územnímu souhlasu - souhlas souseda (nepovinný, pomocný formulář)22.6.2012 DOC [25.5KB]
Společná žádost o změnu stavby před jejím dokončením a prodloužení platnosti rozhodnutí (nepovinný, pomocný formulář)22.6.2012 DOC [46KB]
Žádost o dodatečné povolení stavby (nepovinný, pmocný formulář)22.6.2012 DOC [87KB]
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (příloha č. 1 vyhl. 503/2006 Sb.)22.6.2012 DOCX [36.9KB]
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území (příloha č. 2 vyhl. 503/2006 Sb.)22.6.2012 DOCX [32.9KB]
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území (příloha č. 3 vyhl. 503/2006 Sb.)22.6.2012 DOCX [32.7KB]
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků (příloha č. 4 vyhl. 503/2006 Sb.)22.6.2012 DOCX [33.0KB]
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu (příloha č. 5 vyhl. 503/2006 Sb.)22.6.2012 DOCX [29.8KB]
Žádost o vydání společného povolení (příloha č. 6 vyhl. 503/2006 Sb.)22.6.2012 DOCX [43.6KB]
Oznámení záměru=územní souhlas (příloha č. 7 vyhl. 503/2006 Sb.)22.6.2012 DOCX [32.8KB]
Ohlášení stavby (příloha č. 8 vyhl. 503/2006 Sb.)22.6.2012 DOCX [38.3KB]
Žádost o stavební povolení (příloha č. 9 vyhl. 503/2006 Sb.)22.6.2012 DOCX [38.9KB]
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora (příloha č. 10 vyhl. 503/2006 Sb.)22.6.2012 DOCX [35.8KB]
Oznámení změny v užívání stavby (příloha č. 14 vyhl. 503/2006 Sb.)22.6.2012 DOCX [38.5KB]
Ohlášení odstranění (příloha č. 15 vyhl. 503/2006 Sb.)22.6.2012 DOCX [37.5KB]
Společné oznámení záměru (příloha č. 16 vyhl. 503/2006 Sb.)22.6.2012 DOCX [42.8KB]
Žádost o změnu stavby před jejím dokončením (nepovinný formulář)22.6.2012 DOC [79.5KB]