Odbor městských financí a školství

Formuláře ke stažení:

FORMULÁŘE K DOTAČNÍMU PROGRAMU Č. 4/2024
Žádost o poskytnutí dotace – program č. 4/202423.11.2023 XLSX [101.5KB]
Čestné prohlášení žadatele o dotace – program č. 4/202423.11.2023 XLSX [24.1KB]
Členská základna23.11.2023 XLSX [18.2KB]
Vyúčtování poskytnuté dotace - program č. 4/202423.11.2023 XLSX [62.7KB]
FORMULÁŘE PRO INDIVIDUÁLNÍ ŽÁDOSTI
Individuální žádost23.11.2023 XLSX [101.5KB]
Čestné prohlášení k individuální žádosti23.11.2023 XLSX [24.1KB]
Členská základna k individuální žádosti23.11.2023 XLSX [18.3KB]
Vyúčtování dotace – individuální žádost23.11.2023 XLSX [62.7KB]
Formuláře k dotačním programům č. 1, 2, 3/2024 - podpora kulturních projektů, projektů zájmové a spolkové činnosti
Žádost o poskytnutí dotace - programy č. 1, 2, 3/202423.11.2023 XLSX [98.8KB]
Čestné prohlášení žadatele o dotace - programy č. 1, 2, 3/202423.11.2023 XLSX [24.1KB]
Vyúčtování poskytnuté dotace - programy č. 1, 2, 3/202423.11.2023 XLSX [61.6KB]
Formulář Žádost o vydání povolení k umístění herního prostoru
Soubor29.1.2019 DOCX [58.6KB]
Formulář Ohlášení tomboly nebo turnaje malého rozsahu
Formulář - Ohlášení tomboly nebo turnaje malého rozsahu15.3.2018 DOCX [43.3KB]
Formulář k žádosti o poskytnutí záštity nad pořádanou akcí
Formulář k žádosti o poskytnutí záštity nad pořádanou akcí18.1.2018 XLSX [90.8KB]
Formulář k návrhu na ocenění v oblasti školství, kultury, zájmové činnosti, děti a mládeže a sportu
Formulář na udělení ocenění města Orlová12.1.2021 XLSX [91.9KB]
Zásady č. 1/2010 pro tvorbu a použití fondu podpory bydlení
Zásady č.1/2010 pro tvorbu a použití fondu podpory bydlení14.2.2013 DOC [71KB]
Oddělení účtárny
Poskytnutí úvěru z Fondu podpory bydlení - Žádost30.5.2022 RTF [13.8MB]
Poskytnutí úvěru z Fondu podpory bydlení - Příloha k žádosti o poskytnutí úvěru z FPB č. 1 - Potvrzení o příjemch a závazcích žadatele o úvěr30.5.2022 RTF [982.7KB]
Poskytnutí úvěru z Fondu podpory bydlení - Příloha k žádosti o poskytnutí úvěru z FPB č. 2 - Potvrzení o příjmech a závazcích manžela/ky žadatele30.5.2022 DOC [73KB]
Poskytnutí úvěru z Fondu podpory bydlení - Příloha k žádosti o poskytnutí úvěru z FPB č. 3 - Potvrzení o příjmech a závazcích ručitele30.5.2022 RTF [994.5KB]
Poskytnutí úvěru z Fondu podpory bydlení - Příloha k žádosti o poskytnutí úvěru z FRBB č. 4 - Souhlas se zpracováním osobních údajů30.5.2022 DOCX [41.3KB]
Poskytnutí úvěru z Fondu podpory bydlení - Příloha k žádosti o poskytnutí úvěru z FPB č. 5 - Souhlas spoluvlastníka nemovitosti30.5.2022 DOC [52KB]