Odbor městských financí a školství

Formuláře ke stažení:

Formuláře k dotačnímu programu č. 4/2020 - podpora sportu
Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace program 4/202112.1.2021 XLSX [101.0KB]
Čestné prohlášení program 4/202112.1.2021 XLSX [24.1KB]
Členská základna program 4/202112.1.2021 XLSX [18.4KB]
Vyúčtování neinvestiční dotace program 4/202112.1.2021 XLSX [62.4KB]
Formuláře k dotačním programům č. 7 a 8/2021 - podpora kulturních projektů, projektů zájmové a spolkové činnosti
Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace - Program č. 7 a 8/20217.6.2021 XLSX [101.7KB]
Čestné prohlášení - Program č. 7 a 8/20217.6.2021 XLSX [24.0KB]
Vyúčtování - Program č. 7 a 8/20217.6.2021 XLSX [61.6KB]
Formulář Žádost o vydání povolení k umístění herního prostoru
Soubor29.1.2019 DOCX [58.6KB]
Formulář Ohlášení tomboly nebo turnaje malého rozsahu
Formulář - Ohlášení tomboly nebo turnaje malého rozsahu15.3.2018 DOCX [43.3KB]
Formulář k žádosti o poskytnutí záštity nad pořádanou akcí
Formulář k žádosti o poskytnutí záštity nad pořádanou akcí18.1.2018 XLSX [90.8KB]
Formulář k návrhu na ocenění v oblasti školství, kultury, zájmové činnosti, děti a mládeže a sportu
Formulář na udělení ocenění města Orlová12.1.2021 XLSX [91.9KB]
Zásady č. 1/2010 pro tvorbu a použití fondu podpory bydlení
Zásady č.1/2010 pro tvorbu a použití fondu podpory bydlení14.2.2013 DOC [71KB]
Oddělení účtárny
Poskytnutí úvěru z Fondu podpory bydlení - Příloha k žádosti o poskytnutí úvěru z FPB č. 5 - Souhlas spoluvlastníka nemovitosti22.6.2012 DOC [28.5KB]
Poskytnutí úvěru z Fondu podpory bydlení - Žádost o poskytnutí úvěru z fondu podpory bydení22.6.2012 DOC [412.9KB]
Poskytnutí úvěru z Fondu podpory bydlení - Příloha k žádosti o poskytnutí úvěru z FPB č. 1 - Potvrzení o příjemch a závazcích žadatele o úvěr22.6.2012 RTF [81.3KB]
Poskytnutí úvěru z Fondu podpory bydlení - Příloha k žádosti o poskytnutí úvěru z FPB č. 2 - Potvrzení o příjmech a závazcích manžela/ky žadatele22.6.2012 DOC [69KB]
Poskytnutí úvěru z Fondu podpory bydlení - Příloha k žádosti o poskytnutí úvěru z FPB č. 3 - Potvrzení o příjmech a závazcích ručitele22.6.2012 RTF [92.9KB]
Poskytnutí úvěru z Fondu podpory bydlení - Příloha k žádosti o poskytnutí úvěru z FRBB č. 4 - Souhlas se zpracováním osobních údajů22.6.2012 DOCX [19.5KB]