Odbor dopravy

Formuláře ke stažení:

Tiskopisy - silniční správní úřad
Oznámení změny registrační značky vozidla osoby se zdravotním postižením parkujícího na vyhrazeném parkovacím stání4.10.2012 PDF [188.8KB]
Žádost o povolení k zvláštnímu užívání pozemních komunikací – vyhrazení parkovacího místa pro ZTP nebo ZTP/P4.10.2012 PDF [193.9KB]
Žádost o povolení k omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami4.10.2012 PDF [207.6KB]
Žádost o vydání výjimky z místní / přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích4.10.2012 PDF [194.1KB]
Žádost povolení připojení sousední nemovitosti zřízením sjezdu nebo nájezdu4.10.2012 PDF [264.8KB]
Žádost o zrušení zvláštního užívání pozemních komunikací – vyhrazeného parkovacího místa4.10.2012 PDF [189.8KB]
Žádost o povolení k zvláštnímu užívání pozemních komunikací4.10.2012 PDF [242.7KB]
Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - přechodné dopravní značení4.10.2012 PDF [192.7KB]
Ohlášení užívání veřejného prostranství 2021 (vyhrazené parkovací místo - PO, FO podnikající)14.12.2020 PDF [209.0KB]
Ohlášení užívání veřejného prostranství (prodej, reklama, zařízení služeb,atd.)5.1.2021 PDF [189.7KB]
Žádost o povolení připojení pozemní komunikace5.1.2021 PDF [278.2KB]
Žádost o povolení k zvláštnímu užívání pozemních komunikací – prodej na VP a MK5.1.2021 PDF [234.4KB]
Tiskopisy – registr vozidel
Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel3.10.2012 PDF [673.7KB]
Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla3.10.2012 PDF [155.5KB]
Žádost o vydání tabulky s registrační značkou3.10.2012 PDF [706.2KB]
Žádost o vydání nového technického průkazu silničního vozidla a nového osvědčení o registraci silničního vozidla3.10.2012 PDF [651.1KB]
Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel3.10.2012 PDF [646.3KB]
Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla3.10.2012 PDF [652.2KB]
Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou3.10.2012 PDF [731.7KB]
Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel3.10.2012 PDF [626.4KB]
Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz3.10.2012 PDF [654.1KB]
Tiskopisy – registr řidičů
Žádost o vydání paměťové karty řidiče3.10.2012 XLS [22KB]
Žádost o odečet bodů3.10.2012 PDF [312.1KB]
Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu3.10.2012 PDF [120.7KB]
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel3.10.2012 PDF [190.6KB]
Žádost o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče3.10.2012 PDF [185.5KB]
Žádost o výpis z bodového hodnocení řidiče3.10.2012 PDF [173.1KB]
Žádost o výpis z evidenční karty řidiče3.10.2012 PDF [171.9KB]
Žádost o vrácení řidičského oprávnění (zdravotní způsobilost)3.10.2012 PDF [260.7KB]
Žádost o vrácení řidičského oprávnění (odborná způsobilost)3.10.2012 PDF [183.2KB]
Tiskopisy - přestupky
Žádost o upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti3.10.2012 PDF [177.8KB]
Žádost o vrácení řidičského oprávnění (po zákazu činnosti)3.10.2012 PDF [211.1KB]
Žádost o vrácení řidičského oprávnění (po 12 bodech)3.10.2012 PDF [125.2KB]