Dotace

Výzva č. 2/2023 - Dotační program na podporu tělovýchovy a sportu v roce 2023

Cíl a účel dotačního programu

Cíl: Podpora realizace aktivit/akcí (dále jen projektů) sportovního charakteru.

Účel: Podpora projektů, které mají svoji tradici, projektů nových či méně známých, které svým zaměřením obohatí sportovní dění ve městě Orlová a také podpora projektů, které reprezentují město Orlová v České republice i v zahraničí a podpora celoroční činnosti sportovních organizací nebo sportovců.Oblast podpory:

Program č. 4/2022 - Podpora celoroční činnosti sportovních organizací/sportovců