Dotace

Výzva č. 2/2022 - Dotační programy na podporu tělovýchovy a sportu v roce 2022

Cíl dotačního programu:
Podpora realizace projektů sportovního charakteru, projektů, které mají svou tradici, projektů nových či méně známých, které svým zaměřením obohatí sportovní dění ve městě Orlová nebo reprezentují město Orlová

Oblast podpory:
Program č. 4/2022 - Podpora celoroční činnosti sportovních organizací/sportovců


Výsledky dotačního programu: