Dotace

Výzva č. 1/2022 - dotační programy na podporu kultury, zájmové a spolkové činnosti, děti a mládeže

Cíl a účel dotačních programů:
Podpora (finanční) realizace projektů kulturních, zájmových, pro děti a mládež, které jsou v zájmu města a občanů města Orlová.

Oblasti podpory:
Program č. 1/2022 - Podpora kulturních projektů
Program č. 2/2022 - Podpora projektů zájmové a spolkové činnosti
Program č. 3/2022 - Podpora projektů pro děti a mládež


Výsledky dotačního programu: