Dotace

Výzva č. 4/2021 - Dotační programy na podporu kultury, zájmové a spolkové činnosti v roce 2021 - 2. kolo

Program č. 7/2021 - Podpora kulturních projektů
Program č. 8/2021 - Podpora projektů zájmové a spolkové činnosti


Výsledky dotačního programu: