Dotace

Výzva č. 1/2020 - dotační programy na podporu kultury, zájmové a spolkové činnosti, děti a mládeže

Program č. 1/2020 - Podpora kulturních projektů
Program č. 2/2020 - Podpora projektů zájmové a spolkové činnosti
Program č. 3/2020 - Podpora projektů pro děti a mládež


Výsledky dotačního programu: