Dotace

Výzva Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o poskytnutí dotace na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže do 23 let.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo na svých stránkách Výzvu v programu Můj klub na rok 2020 k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže do 23 let: http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-muj-klub-2020

Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže. Žádosti se podávají prostřednictvím systému http://is-sport.msmt.cz. Termín pro podání žádostí je stanoven do 18. listopadu 2019.

Ve zveřejněné Výzvě na rok 2020 je oproti minulé Výzvě na tento program několik změn jako například nové přílohy k žádosti či omezení hodinové sazby v rámci dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ).

ČUS doporučuje sportovním klubům a tělovýchovným jednotám využít asistenci s podáváním i s vyúčtováním dotace Servisních center sportu ČUS v jednotlivých okresech. Bezchybné žádosti umožňují rychlejší administraci a přidělení dotace.

Spolu s vypsáním dotací se do sportovních klubů každoročně rozšiřují různé komerční, tzn. placené asistence klubům s administrací žádostí. SCS ČUS však poskytují tento druh služby členským klubům bezplatně!