Dotace

Dotační program č. 9/2017 - Podpora projektů zaměřených na zdravý životní styl občanů města v rámci Zdravého města a místní Agendy 21

Odbor městských financí a školství informuje zájemce o dotace v projektu Zdravého města a místní Agendy 21, že Rada města Orlové dne 01.03.2017, usnesením č. 1484/38, schválila dotační program č. 9/2017 - Podpora projektů zaměřených na zdravý životní styl občanů města v rámci Zdravého města a místní Agendy 21.
Cíl: Podpora realizace aktivit/akcí (dále jen projektů) zaměřených na podporu zdravého životního stylu občanů, podporu pohybových aktivit, duševního zdraví, podporující zdraví. Projekty, které zajímavou formou informují občany o tom, jak správně pečovat o své zdraví, jak je možné předcházet zdravotním potížím a zároveň jim také nabídnout aktivity, které mohou dlouhodobě přispívat k jejich fyzické i duševní pohodě.

Účel: Podpora projektů, které mají svou tradici, projektů nových či méně známých, které svým zaměřením obohatí zdravý životní styl občanů města Orlová.

Žádosti o neinvestiční dotace v rámci uvedeného programu je možno podávat na předepsaných formulářích od 06. dubna 2017 do 14. dubna 2017.

Znění výzvy k dotačnímu programů naleznete níže v příloze tohoto článku.