Mapy
MAPY
Fotogalerie
FOTOGALERIE
Online Rezervace
ONLINE REZERVACE
Dotazy občanů
DOTAZY OBČANŮ

Pravidla environmentálního chování zaměstnance Městského úřadu Orlová

20.6.2012
Zaměstnanec MěÚ Orlová, vědom si pocitu sounáležitosti nejen s ostatními spoluzaměstnanci MěÚ, občany Orlové, ale i s přírodou akceptuje a dle svých možností a schopností  i aplikuje především tyto následující  zásady: 
  • zná v přiměřené míře environmentální legislativu, zvláště  příslušné obecně závazné předpisy obce a řídí se jimi… 
  • váží si přírodního prostředí, chrání ho a pečuje o něj… 
  • své děti, další rodinné příslušníky popř. známé  vede k ohleduplnosti a lásce k přírodě. Při svých aktivitách ve vztahu k přírodě je příkladem ostatním zaměstnancům, dalším obyvatelům města, zvláště dětem… 
  • neznečišťuje přírodní prostředí, např. neprodukuje zbytečně odpad, snaží se předcházet jeho vzniku a popř. jej separuje a dále likviduje v zákoně daným způsobem… 
  • nezatěžuje a neobtěžuje své okolí zbytečným hlukem, resp. kouřem a zápachem, např. ze spalování  zahradních zbytků… 
  • neplýtvá zbytečně energiemi a přírodními zdroji (např. vodou…), preferuje, pokud to lze „obnovitelné zdroje energie“ a  tzv. „čisté energie“…  
  • zachází opatrně  a v souladu s předepsanými postupy a bezpečnostními standardy s nebezpečnými a toxickými látkami (např. kyseliny, louhy, oleje, jedy, rtuť…), a dále s výrobky, které je obsahují  (např. elektrospotřebiče, zářivky, baterie, tonery   apod…)… 
  • používá přednostně „k přírodě šetrné výrobky“, např. z recyklovaných materiálů, nebo např. označené jako „ekologický výrobek“… 
  • při své pracovní činnosti (profesi) i ve své domácnosti preferuje přírodě šetrné postupy a dle svých možností minimalizuje negativní dopady na přírodní prostředí…

Zpět na výpis
Partner projektu:
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Změna úředních hodin od 25.5.2020

Všechny budovy úřadu:

Pondělí, Středa: 8:00-11:30 a 12:30-17:00
Čtvrtek: 8:00-11:30 a 12:30-13:30
Úterý, Pátek: pouze na objednání

Pokladna:

Pondělí, Středa: 9:00-11:30 a 12:30-16:00
Úterý, Čtvrtek, Pátek: 9:00-11:30 a 12:30-13:30

Prosíme občany, aby před příchodem na úřad nadále využívali systému objednání (telefon, e-mail, objednávkový systém na webu města) či upřednostnili, pokud je to možné, písemný, elektronický (e-mail, datová schránka) nebo telefonní kontakt před kontaktem osobním.Czechpoint:

Pondělí, Středa: 8:00-11:30 a 12:30-17:00
Čtvrtek: 8:00-11:30 a 12:30-13:30
Úterý, Pátek: pouze na objednání

Podatelna:

Pondělí, Středa: 8:00-11:30 a 12:30-17:00
Úterý, Čtvrtek, Pátek 8:00-11:30 a 12:30-13:30

Vstup do hlavní budovy bude možný pouze vchodem z ulice Osvobození.